Dochody z alimentów, dotacji oraz giełdy wykaż w PIT-8C

Iwona Maczalska 12.02.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaJeżeli w 2013 roku wypłacałeś podatnikowi przychody z giełdy, nagród, stypendiów, czy alimentów nie zapomnij wykazać ich na druku PIT-8C. Ostateczny termin przesłania druku podatnikowi oraz Urzędowi Skarbowemu mija już za dwa tygodnie.

28 lutego mija ostateczny termin wykazania niektórych przychodów uzyskanych w 2013 roku na druku PIT-8C.

Formularz PIT-8C jest informacją o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Do jej złożenia zobowiązani są płatnicy stypendiów, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jej jednostki organizacyjne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które:

  1. dokonują wypłaty należności lub świadczeń wymienionych w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od których nie są zobowiązane do poboru zaliczek na podatek dochodowy lub poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Chodzi tu w szczególności o kwoty wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego osobie wskazanej przez zmarłego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, czy też alimenty, stypendia, dotacje.
  2. pośredniczą w obrocie papierami wartościowymi, nabywają udziały w spółkach mających osobowość prawną, realizują prawa z papierów wartościowych co wpływa na osiąganie przez podatnika dochodu (art. 30b ust. 2).

Informację PIT-8C należy złożyć najpóźniej do końca lutego następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-8C (6) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnychRozlicz stypendia na PIT-8C

Przypominamy, że od 1 stycznia 2012 roku nie obowiązuje formularz PIT-8S składany przez podmioty wypłacające stypendia uczniom i studentom. Od tego roku podatnicy zobowiązani są zatem złożyć swoje zeznanie nie na druku PIT-8S jak dotychczas, lecz na druku PIT-8C.

Iwona Maczalska
PIT.pl