Do spadków sprzed 2007 nie zastosujesz ulgi nielimitowanej

Piotr Szulczewski 13.05.2016 09:00 (aktualizacja: )

Podatnicy czasami dopiero po latach, przed sprzedażą odziedziczonego majątku, decydują się na postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. W takim przypadku okazać się może, że obowiązujące obecnie zwolnienie z opodatkowania dla najbliższej rodziny nie znajdują zastosowania i trzeba zapłacić należny podatek..

Do spadków sprzed 2007 nie zastosujesz ulgi nielimitowanej

Źródło: YAY foto

Przy spełnieniu określonych warunków dotyczących m.in. zgłoszenia (druk SD-Z2) oraz dokumentacji, od 2007 r. zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Problem w tym, że ulgę stosuje się wyłącznie do postępowań, które dotyczą spadków otwartych od 2007 r. Zgodnie bowiem z przepisami przejściowymi do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy wprowadzającą ulgę nielimitowaną dla członków najbliższej rodziny, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed zmianą i wprowadzeniem tej ulgi.

>>> Komplet dokumentów dotyczących spadku <<<

Dla ustalenia prawa do ulgi nie ma zatem znaczenia data orzeczenia sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, lecz data śmierci spadkodawcy, która to data jest terminem nabycia spadku przez spadkobierców.

Spadki bez przeprowadzonego przez lata postępowania nadal z podatkiem

Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w przypadku dziedziczenia powstaje w chwili przyjęcia spadku. Jeżeli jednak nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Oznacza to, że nawet po wielu latach odnowi się obowiązek zapłaty podatku. Co ważne – w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia po odnowieniu tego obowiązku nie dochodzi do zastosowania stawki sankcyjnej, lecz standardowej stawki obowiązującej w podatku od spadków.

Po wydaniu orzeczenia o stwierdzeniu nabycia należy po prostu dokonać zgłoszenia nadruku SD-3 i zapłacić należny podatek na podstawie wydanej przez organ, na podstawie zgłoszenia SD-3 - decyzji.  

Piotr Szulczewski, PIT.pl