Do poniedziałku 29 lutego PIT-11 dla pracownika

Katarzyna Sudaj 25.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Jeśli nie otrzymałeś jeszcze druku PIT-11 od pracodawcy, to pamiętaj, że w poniedziałek 29 lutego mija termin na jego przekazanie.

Do poniedziałku 29 lutego PIT-11 dla pracownika

Źródło: YAY foto

Sezon rozliczeń rocznych wkracza w intensywny okres. Koniec lutego to termin na przekazanie do fiskusa i podatników kolejnej grupy formularzy podatkowych, w tym najważniejszego dla pracowników druku PIT-11.

Informacja PIT-11 jest istotna dla każdej zatrudnionej osoby, gdyż zawiera dane konieczne do spełnienia obowiązku rocznego rozliczenia się ze skarbówką i sporządzenia własnej deklaracji np. PIT-37.

W deklaracji PIT-11 pracownik znajdzie kwoty dochodu uzyskanego w 2015 roku, sumy zaliczek na podatek dochodowy oraz wielkość składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wszystkie te dane będą potrzebne przy wypełnianiu rocznego PIT-a.

PIT-11 dotyczy dochodów otrzymanych w 2015 roku

Pamiętaj, że także byli pracodawcy mają obowiązek przekazać PIT-11 pracownikom, których już nie zatrudniają, ale w trakcie 2015 roku zapłacili im choć jedno wynagrodzenie. Obowiązek może dotyczyć nawet zatrudnienia z grudnia 2014 roku, gdzie zazwyczaj grudniowa wypłata bywa przelewana na konto pracownika na początku stycznia. Istotna jest tu data otrzymania zapłaty.

Jeśli pracownik w 2015 roku otrzymywał świadczenia z konta ZUS, np. zasiłek chorobowy lub kobieta przebywała na urlopie macierzyńskim, wówczas także ZUS ma obowiązek przesłać nam informację PIT-11A. Dotyczy to pracowników małych firm zatrudniających do 20 osób, którym zasiłek chorobowy, macierzyński czy rodzicielski wypłaca bezpośrednio ZUS, a nie pracodawca.

Co zrobić, jeśli termin minął, a pracodawca zwleka?

Po pierwsze upomnieć się o swój PIT-11. Pracodawcy rzadko ryzykują przekroczenie tego terminu, bo równolegle muszą przekazać taki sam PIT-11 do urzędu skarbowego, a tu naraziliby się na większe kłopoty, niż w przypadku opóźnienia w stosunku do pracownika. Być może PIT-11 jest gotowy, tylko czeka na wydrukowanie lub podanie do informacji osób zatrudnionych. A może nie dotarł jeszcze do nas drogą listowną?

Pracodawca, który nie spełnił w terminie obowiązku wystawienia informacji PIT-11 podlega karze grzywny. Niestety brak deklaracji PIT-11 nie zwalnia pracownika z obowiązku rozliczenia przed końcem kwietnia własnego zeznania rocznego np. PIT-37 i wykazania w nim przychodów z danego źródła. Pracownik pozbawiony informacji od pracodawcy, musi samodzielnie oszacować wielkość przychodów, potrąconych zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS.

Jeśli trudno jest nam podać dokładne kwoty, warto użyć nawet takich przybliżonych i złożyć PIT-37 w ustawowym terminie. Później zawsze można wykonać korektę, nie narażając się na kary ze strony fiskusa.

Składając taki PIT-37 z „szacunkowym” dochodem, należy zawiadomić urząd skarbowy o braku PIT-11 od pracodawcy. Jest to forma donosu o niedopełnieniu obowiązku przez płatnika. Na jej podstawie fiskus powinien podjąć działania kontrolne w zakładzie pracy, a nam będzie łatwiej złożyć korektę deklaracji PIT, gdy już otrzymamy zaległy PIT-11.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl