Do końca stycznia czas na ZUS IWA

20.01.2011 09:00 (aktualizacja: )

20.01 Do końca stycznia czas na ZUS IWA

31 stycznia 2011 r. mija termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2010 r.

Obowiązek złożenia tej informacji dotyczy płatników składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w roku 2010 średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych (zasady ustalania liczby ubezpieczonych opisane są w poradniku dostępnym w jednostkach terenowych lub na stronach internetowych ZUS),
  • byli zgłoszeni w Zakładzie nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2011 r.,
  • byli wpisani do rejestru REGON wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Wypełniając informację ZUS IWA za rok 2010, płatnik składek zobowiązany jest podawać w polu 01 w bloku IV "Rodzaj działalności według PKD", pięcioznakowy kod rodzaju przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 ze zm.), tj. kod PKD "2007", z jakim płatnik był ujęty w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia 2010 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ZUS IWA znajdują się w poradniku pt. "Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA" dostępnym w serwisie www.zus.pl.

Redakcja: Biuro Prasowe ZUS