Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Do końca sierpnia wystartuje aż 29 nowych naborów wniosków dla przedsiębiorców

Kolejny miesiąc z  dobrymi nowinami dla przedsiębiorców, Gorąco jest nie tylko za oknami. Konkursy na środki z funduszy Europejskich trwają w najlepsze.

Szanse na dofinansowanie mają m.in. te przedsiębiorstwa, które chcą rozwijać innowacje produkcyjne i procesowe. Środki mogą także pozyskać podmioty chcące zwiększyć wsparcie dla rodzin, aktywizację grup ubogich lub przyczynić się do wdrażania programów zdrowotnych. Celów na które można zyskać dofinansowanie jest naprawdę dużo.

Na przedsiębiorców czeka w sumie aż 80 konkursów, w tym: 15 z programów ogólnopolskich, 63 z programów regionalnych i 2 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zobacz aktualną ofertę! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych naborach.

 

badania i rozwój

W sierpniu MIIR otwiera nabór na projekty, które obejmują badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być też prace przedwdrożeniowe. To oferta dla małych i średnich przedsiębiorców z regionów słabiej rozwiniętych.

Do rozdysponowania w konkursie jest 700 mln zł. Koszty kwalifikowane w projekcie mogą wynieść do 50 mln euro. Przedsiębiorca może otrzymać dotację na jeden z projektów, który nie przekracza:

  • 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych)
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe
  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe

 

Szybka ścieżka dla MŚP

 

W sierpniu rusza również konkurs unijny na inwestycje w badania przemysłowe dla konsorcjów z regionów słabiej rozwiniętych. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł. W skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej przedsiębiorstwo (lider konsorcjum) i  jednostka naukowa. Więcej informacji znajduje się na stronie NCBR.  

 

Aktualne konkursy

 

Wsparcie na opracowanie nowych produktów i procesów produkcji na wyciągnięcie ręki. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego mogą liczyć na wsparcie na zakup usługi badawczej służącej opracowaniu ulepszonego produktu(wyrób lub usługa) lub metody produkcji i dostawy.

Nabory wniosków już trwają i zakończą się w połowie września. Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie to ponad 21 mln zł. Maksymalna możliwa wartość projektu wynosi 800 000 zł.  Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie sięgające 85% kosztów.

Szczegóły konkursu na stronie

 

innowacje

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą działającym w Wielkopolsce? Chciałbyś rozwijać innowacyjne projekty? Jeśli tak, to konkurs na wzmocnienie konkurencyjności w regionie jest właśnie dla Ciebie!

Dofinansowanie może być przeznaczone na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (np. inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej), które wspierać będą wysoko innowacyjne projekty.

Łączna pula środków przeznaczona na konkurs to aż 90 mln zł a maksymalnie możesz uzyskać na projekt aż 5 mln złotych! Nabór wniosków rusza już 6 sierpnia! Więcej informacji

Od 7 sierpnia startuje nabór wniosków o granty na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych. Wspierane będą m.in. projekty rozwijające sprzedaż i świadczenia w internecie, czy ulepszające e-zarządzanie biznesem. O środki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa śląskiego.

Współfinansowane będą inwestycje wspierające model gospodarki elektronicznej. Dotacje uzyskają projekty, które umożliwią sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczenie e-usług oraz wdrażanie  technologii informacyjnych do procesów biznesowych. Całkowita kwota środków na ten konkurs wynosi 64,70 mln zł.

Sprawdź szczegóły

 

nie

Rozpoczął się nabór na wybranie beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców z całego kraju z 7 sektorów: budowlanego, finansowego, informatycznego, motoryzacyjnego, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów oraz turystycznego. Wsparcie to m.in. prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, pomoc w  obsłudze Bazy Usług Rozwojowych, monitorowanie jakości realizacji usług rozwojowych i inne. Wnioski w I rundzie można składać do 31 sierpnia br. (do godziny 12:00). Cała pula środków  na wszystkie sektory wynosi blisko 51 mln zł, a maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać to 90 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

efektywność energetyczna

Już w sierpniu operatorzy sieci dystrybucyjnych na terenie kujawsko-pomorskiego będą mogli ubiegać się o dofinansowanie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznych. Konkurs dotyczy sieci niskiego i średniego napięcia łączących jednostki produkujące prąd z odnawialnych źródeł z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Dofinansowanie może sięgać aż 85% kosztów przedsięwzięcia, natomiast łączna kwota do rozdysponowania to ponad 11 mln PLN. Nabór wniosków potrwa do połowy września.

Zobacz więcej

 

infrastruktura społeczna

Śląskie stawia na rodzinę i opiekę! Wsparcie dla rodziny(asystentura rodzinna, wsparcie i rozwój rodzin), placówki opiekuńczo-wychowawcze, czy działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych mogą liczyć na środki z Funduszy Europejskich. O dofinansowanie można ubiegać się do 1 października na terenie województwa śląskiego. Możliwa do zdobycia kwota dofinansowania może wynieść nawet 93% kosztów projektu.

Sprawdź

 

transport

Przedsiębiorstwa, w tym te współpracujące z jednostkami samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie na projekty usprawniające systemy transportu miejskiego. Środki mogą uzyskać działania takie jak: budowa i przebudowa infrastruktury autobusowej (np. zajezdnie, drogi), systemy zarządzania ruchem (np. sygnalizacja świetlna, systemy monitorowania ruchu), systemy zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, czy ułatwianie podróży kilkoma środkami transportu (np. park&ride). Dofinansowane mogą również zostać zakup taboru oraz działania promocyjne, jednak jedynie jako przedsięwzięcia uzupełniające.

Granty mogą pokryć do 85% kosztów projektu i dotyczą jednie województwa kujawsko-pomorskiego. Wnioski można składać od końca sierpnia do początku października.

Poznaj szczegóły

 

rozwój firmy

Wraz z początkiem sierpnia na terenie województwa zachodniopomorskiego rozpoczął się termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie rozwoju innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na rzecz budowy, przebudowy i naprawy konstrukcji pływających oraz na produkcję ich części i wyposażenia.

Łączny budżet konkursu wynosi ponad 38 mln zł. Wnioski można składać do 27 września. Więcej informacji

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

 

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

 

Źródło: miir.gov.pl