Pobierz e-pity 2019

Do końca czerwca uzupełnij wpis w KRS

Katarzyna Sudaj 26.06.2015 10:00 (aktualizacja: )

Do końca czerwca uzupełnij wpis w KRS

Przedsiębiorcy mają czas do końca czerwca, by dopełnić zaległych obowiązków rejestrowych. Jeśli spółka nie złożyła sprawozdań finansowych, po 1 lipca sąd rejestrowy będzie mógł wykreślić firmę z KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.


Źródło: Eastnews

Od początku 2015 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, której celem jest poprawa wiarygodności danych zawartych w KRS oraz odciążenie sądów rejestrowych poprzez wyeliminowanie bezskutecznych procedur podejmowanych dotychczas wobec „martwych podmiotów”. Opisywaliśmy szczegóły tej zmiany przepisów w artykule pt. Będą porządki w KRS już we wrześniu 2014 roku, gdy pojawił się projekt nowelizacji.

Przepisy tej ustawy przewidują, że spółki, które do tej pory nie wypełniały sumiennie swoich obowiązków w zakresie aktualizacji danych oraz zaniedbywały publikacji sprawozdań finansowych w rejestrze KRS, mają czas do 1 lipca 2015 roku, aby to nadrobić i zaktualizować dane w KRS. W przeciwnym wypadku takim spółkom grozi wykreślenie z KRS, bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Szacuje się, że taka sytuacja dotyczy ok. 95 tys. firm zarejestrowanych w KRS, co stanowi prawie 25% wszystkie wpisanych podmiotów gospodarczych.

Dotychczas wiele firm unikało publikacji swoich informacji finansowych. A używanej do tej pory kary porządkowe, wezwania i grzywny nie przynosiły efektu. A w KRS było wiele wpisów podmiotów, które były uznawane za „martwe”. Obecne przepisy mają poprawić wiarygodność danych zawartych w KRS, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Katarzyna Sudaj
PIT.pl

Pozostałe zmiany:

  1. Zmiany w VAT: Podmiot w upadłości nie będzie już musiał korygować podatku VAT,
  2. Odpowiedzialność solidarna - nowy druk VAT-28,
  3. VAT od laptopów i telefonów u nabywcy, czyli odwrócone opodatkowanie po 30 czerwca 2015 r.,
  4. Odliczenie VAT na zasadzie proporcji - zmiany od lipca 2015 r..