Do 31 stycznia 2014 roku czas na złóżenie informacji ZUS IWA

Iwona Maczalska 10.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

10.01 Do 31 stycznia 2014 roku czas na złóżenie informacji ZUS IWA

Ostatniego dnia stycznia mija ostateczny termin złożenia rocznej informacji ZUS IWA za 2013 rok.Sprawdź, kto jest zobowiązany do jej złożenia.

Deklaracja ZUS IWA jest informacją o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, która dotyczy płatników składek, którzy:

  • byli zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2014 r.,
  •  byli wpisani do rejestru REGON wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
  • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w roku 2013 średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych (zasady ustalania liczby ubezpieczonych opisane są w poradniku dostępnym w jednostkach terenowych lub na stronach internetowych ZUS),

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
ZUS IWAInformacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

Podstawa prawna:

art. 27-34 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322)

Iwona Maczalska
VAT.pl