Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Do 31 marca złóż ZUS ZSWA

Iwona Maczalska 08.03.2017 09:00 (aktualizacja: )

Do 31 marca złóż ZUS ZSWA

31 marca upływa ostateczny termin złożenia deklaracji ZUS ZSWA. Obowiązek sporządzenia tego druku ciąży na przedsiębiorcach, którzy w 2016 roku zatrudniali pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

ZUS ZSWA do 31 marca
Źródło: YAY foto

Obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze nakłada na płatników składek ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656). Ustawa ta nakłada również obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) za niektórych pracowników. Jej przepisy wskazują bowiem, że składki na FEP opłaca się wyłącznie za pracowników, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku i jednocześnie wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Aktualnie obowiązująca stopa składki na FEP wynosi 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Należy zaznaczyć, że składka FEP finansowana jest w całości przez płatnika składek.

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
ZUS ZSWAZgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

ZUS ZSWA za 2016 rok

Płatnik składek deklarację ZUS ZSWA za 2016 rok zobowiązany jest przekazać najpóźniej 31 marca bieżącego roku. Są jednak pewne wyjątki:

  • w przypadku wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej płatnik składek zobowiązany jest przekazać zgłoszenie do ZUS w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli jednak pracownik wystąpi z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej przed zgłoszeniem danych przez płatnika składek za poprzedni rok kalendarzowy, wówczas w terminie 7 dni płatnik zobowiązany jest przekazać również zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.
  • w przypadku upadłości lub likwidacji zgłoszenie ZUS ZSWA w danym roku kalendarzowym płatnik składek zobowiązany jest  przekazać do ZUS nie później niż w dniu dokumentu wyrejestrowania płatnika składek. Jeżeli jednak upadłość bądź likwidacja nastąpiła przed przekazaniem zgłoszenia danych za poprzedni rok kalendarzowy, wówczas w terminie 7 dni płatnik zobowiązany jest przekazać również zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.

Uwaga ! Szczegółowy wykaz prac wykonywanych w szczególnych warunkach oraz prac o szczególnym charakterze zawiera załącznik 1 i załącznik 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656).

Iwona Maczalska,

VAT.pl