Do 30 września druga rata odpisu na ZFŚS

Katarzyna Sudaj 28.09.2015 10:00 (aktualizacja: )

Do 30 września druga rata odpisu na ZFŚS

2015-09-29

30 września mija termin przekazania na wyodrębniony rachunek ZFŚS drugiej raty odpisu podstawowego oraz odpisów fakultatywnych. Obowiązek ten nie dotyczy tych przedsiębiorców, którzy do końca maja 2015 roku wpłacili 100 % odpisu na fundusz.

Do 30 września druga rata odpisu na ZFŚS

Źródło: East News

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obowiązkowo tworzą pracodawcy, którzy zgodnie ze stanem na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 20 osób. Z jego środków jest finansowana działalność socjalna firmy np. świadczenia urlopowe dla pracowników czy świąteczne bony lub paczki dla dzieci.

Jeśli firma utworzyła w 2015 roku zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, to powinna przekazać na jego rachunek:

  • w terminie do 31 maja 2015 r. co najmniej 75% odpisu podstawowego,
  • w terminie do 30 września 2015 roku pozostałą część odpisu podstawowego i odpisy fakultatywne.

Wysokość odpisów, które należy dokonać na ZFŚS w 2015 r. przedstawia poniższa tabela:  

ODPISY OBOWIĄZKOWE
Odpis dotyczyProcent wynagrodzeniaKwota bazowaWysokość całkowita odpisu w 2015 rokuMinimalny odpis do 31 majaWysokość odpisu do 30 września

Standardowy pracownik

37,50%

2917,14 z ł

*przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 roku

1093,93 zł

820,45 zł

273,48 zł

Na jednego zatrudnionego w szczególnych warunkach

50%

1458,57 zł

1093,93 zł

364,64 zł

Na jednego młodocianego pracownika

I rok nauki 5%

145,86 zł

109,39 zł

36,47 zł

II rok nauki 6%

175,03 zł

131,27 zł

43,76 zł

III rok nauki 7%

204,20 zł

153,15 zł

51,05 zł

Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
182,32 złNa każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
182,32 złNa każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
218,79 złNa każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

Katarzyna Sudaj, VAT.pl