Do 28 września wydłużono nabór specjalistów z zakresu rachunkowości do oceny wniosków ZSK

Minister Finansów zaprasza specjalistów reprezentujących branżę ekonomiczną z zakresu księgowości do składania ofert na sporządzenie opinii dotyczących społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) następujących kwalifikacji rynkowych:

  • świadczenie usług księgowych,
  • obsługa procesów księgowych,
  • wspomaganie obsługi procesów księgowych,
  • zarządzanie procesami księgowymi,
  • zarządzanie procesami płacowymi.

Pierwotny termin składania oferty przesunięto z 7 na 28 września 2018 r. w formie elektronicznej na adres: sekretariat.dr@mf.gov.pl

Ogłoszenie (plik docx 20 KB)

Formularz ofertowy (plik docx 26KB)

Źrodło: MF