Pobierz e-pity 2019

Do 20 stycznia wybierz kartę podatkową na nowym formularzu PIT-16

Katarzyna Sudaj 18.01.2012 10:00 (aktualizacja: )

W piątek 20 stycznia mija termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej następuje na wniosek podatnika i ma zastosowanie do podatników prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez Urząd Statystyczny,
  • wypełniony formularz zgłoszenia identyfikacyjnego o symbolu NIP-1 wraz z załącznikami,
  • zaświadczenie z zakładu pracy, jeśli osoba ubiegająca się o kartę, jest równocześnie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli osoba ubiegająca się o kartę takie orzeczenie posiada.

W tym roku obowiązuje nowy wzór wprowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 293, poz. 1732).

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-16 (10)Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

Stawki karty podatkowej 2012

Podatnicy, którzy zastosują tę uproszczoną formę opodatkowania, zapłacą w 2012 roku ok. 4 proc. wyższe stawki podatku za prowadzoną działalność usługową oraz wytwórczo-usługową niż płaciliby rok wcześniej.

stawki karty podatkowej 2012

Roczne rozliczenie karty podatkowej PIT-16A

Podatnicy, którzy rok temu wybrali kartę podatkową, muszą pamiętać, że do końca stycznia należy złożyć deklarację roczną PIT-16A za 2011. W rocznym rozliczeniu karty podatkowej mogą skorzystać z prawa do odliczenia od podatku kwoty 7,75% podstawy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych w roku 2011.

rozlicz PIT-16A do 31 stycznia

Katarzyna Sudaj
Bankier.pl