Do 2 grudnia złóż oświadczenie o zamierzonej produkcji na rok 2014 oraz wybierz podatek liniowy

Piotr Szulczewski 18.11.2013 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiJak co roku podatnicy do końca listopada zobowiązani są złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o zamierzonej produkcji na 2013 rok. W tym samym terminie opłacający podatek z tytułu przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, korzystający z ksiąg podatkowych mogą wybrać na rok 2014 opodatkowanie w formie liniowej.

Ponieważ w bieżącym roku dzień 30 listopada przypada w dniu wolnym od pracy (sobota), więc termin ten zostaje przesunięty na poniedziałek 2 grudnia.

Oświadczenie o zamierzonej produkcji

Podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani złożyć w terminie do dnia 2 grudnia deklaracje według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym. Nie ma znaczenia, czy rozliczają się oni na podstawie ksiąg, czy też dokonują tego ryczałtowo, na podstawie kwot wynikających z tabeli stanowiącej załącznik do ustawy o PIT.

Jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie ksiąg, podatnicy składają ponadto urzędowi skarbowemu do 2 grudnia 2013 r. deklarację o wysokości przewidywanego dochodu w roku 2014 na deklaracji PIT-6 lub odpowiednio PIT-6L.
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-6/6L (10) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Następnie podatnicy, są obowiązani zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni o:

  • zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji;
  • zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji;
  • rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; w tym wypadku podatnicy ci składają deklaracje o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.


Oświadczenie o wyborze podatku liniowego

Oświadczenie o wyborze podatku liniowego składa się – celem ustalania zamierzonej produkcji zaznaczając następnie na druku PIT-6/PIT6L wyłącznie rozliczenie poprzez PIT-6L (skreślając na deklaracji PIT-6.) Oświadczenie stanowi jednak odrębny druk, należy je złożyć dodatkowo, poza PIT-6/PIT-6L.
 

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2014

Podatnicy, którzy chcą zrezygnować z formy rozliczania działów specjalnych liniowo, mają obowiązek do 2 grudnia złożyć oświadczenie o rezygnacji w roku następnym. W przeciwnym razie będą kolejny rok opłacali podatek w formie liniowej.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl