Do 15 września czas na zapłatę podatku od środków transportowych

Iwona Maczalska 12.09.2017 09:00 (aktualizacja: )

Do 15 września czas na zapłatę podatku od środków transportowych

Tylko do piątku podatnicy podatku od środków transportowych mają czas na zapłatę II raty tego podatku. Mowa o podatnikach posiadających samochody ciężarowe o określonej masie, autobusy, czy naczepy.

Do 15 września czas na zapłatę podatku od środków transportowych
Źródło: YAY foto

W piątek 15 września mija ostateczny termin zapłaty II raty podatku od środków transportowych. Pierwszą ratę tego podatku uiścić należało najpóźniej do 15 lutego.

Opłacenie podatku od środków transportowych

Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są do wypełnienia i złożenia druku DT-1 o posiadanych środkach transportu, a następnie do opłacenia podatku z tego tytułu. Deklarację można pobrać korzystając z tej strony http://www.pit.pl/pitpl1.php?module=product&id=7963.

Jakie pojazdy podlegają obowiązkowi podatkowemu?

Szczegółową listę pojazdów podlegających opodatkowaniu określa art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz.31). Zgodnie z nim opodatkowaniu podatkiem od środków transportu podlegają:

  1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
  3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
  5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  7. autobusy.

Podatek od środków transportowych w 2017 roku

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku określa obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 października 2016 roku. Szczegółowe wysokości stawek wskazują poniższe tabele:

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)Minimalna stawka podatku (w złotych)
a nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

0

138,95

13

14

138,95

383,99

14

15

383,99

540,96

15

 

540,96

1224,18

Trzy osie

12

17

138,95

241,69

17

19

241,69

495,77

19

21

495,77

643,73

21

23

643,73

991,52

23

25

991,52

1541,49

25

 

991,52

1541,49

Cztery osie i więcej

12

25

3 7

2 7

2

7

6 , 6

1 1

 

2

1 6

6 4

 

 

,14

2398,61

31

 

1617,14

2398,61

Źródło: sejm.gov.pl
 

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

0

37,29

18

25

259,78

469,81

25

31

547,73

898,94

31

 

1381,13

1894,94

Trzy osie

12

40

1218,53

1684,91

40

 

1684,91

2492,33

Źródło: sejm.gov.pl

 

 

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

0

24,89

18

25

173,93

312,84

25

 

312,84

548,86

Dwie osie

12

28

205,57

302,69

28

33

599,67

831,18

33

38

831,18

1262,56

38

 

1123,66

1662,33

Trzy osie

12

38

661,79

921,50

38

 

921,50

1252,40

 Źródło: sejm.gov.pl

Iwona Maczalska, VAT.pl