Pobierz e-pity 2019

Do 15 marca zapłać podatek od nieruchomości

Iwona Maczalska 13.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaTylko do 15 marca właściciele budynków, budowli oraz gruntów mają czas na dokonanie zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości. Kolejna rata podatku przypadnie 15 maja.

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do corocznego uiszczania podatku z tytułu posiadanej nieruchomości. Osoby fizyczne takiej opłaty dokonują na podstawie decyzji otrzymanej z gminy natomiast osoby prawne, spółki, fundacje na podstawie deklaracji podatkowych, jakie co roku składają.

 

Podatek od nieruchomości płatny w IV ratach

Podatek od nieruchomości można opłacać jednorazowo w pełnej wysokości lub rozłożyć go na raty. Możliwość ratalnej spłaty podatku reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 nr 95 poz. 613). W myśl art. 6 ust. 7 podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

  • do dnia 15 marca,
  • do 15 maja,
  • do 15 września
  • do 15 listopada roku podatkowego.

Z kolei osoby prawne zobowiązane są samodzielnie wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Jaki podatek od nieruchomości w przypadku braku decyzji z gminy

Jeżeli podatnik nie otrzyma decyzji o wysokości podatku na 2014 rok nie może on samodzielnie go wyznaczyć – nawet w przypadku, gdy od 2013 roku nie zmienił się stan faktyczny. W takim przypadku należy nadal oczekiwać na decyzję, a w przypadku jej otrzymania uiścić podatek w terminie najpóźniej 14 dni od dnia jej otrzymania.

Iwona Maczalska,
PIT.pl