Pobierz e-pity 2020

Dłuższy termin na złożenie informacji IFT-3/IFT-3R

31.01.2017 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że 30 stycznia 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu do przesłania informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz. U. poz. 182). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

 
Źródło: YAY foto

Rozporządzenie przedłuża termin na złożenie informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (przez podmioty wymienione w art. 44d ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [1]) do ostatniego dnia czwartego miesiąca po zakończeniu ich roku podatkowego. Przedłużenie stosuje się do informacji, której termin przesłania upływa w 2017 r.

 

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

Ponadto 30 stycznia 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz. U. poz. 181).

Określa ono aktualne wzory: informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (formularz IFT-3/IFT-3R) oraz informacji o numerach rachunków i wysokości odsetek wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (załącznik IFT/A). Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

[1] Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.

Źródło: MF