Dlaczego należy wydawać paragon fiskalny, a nie kelnerski

14.08.2017 09:00 (aktualizacja: )

Dlaczego należy wydawać paragon fiskalny, a nie kelnerski

W komunikacie z 18 lipca 2017 r. Ministerstwo Finansów wyjaśniało, jakie są zasady wydawania paragonów fiskalnych w branży gastronomicznej oraz jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy i jego pracownikach. Przestrzegaliśmy też przed konsekwencjami, które grożą za niestosowanie się do przepisów prawa i zapowiedzieliśmy kontrole prawidłowości fiskalizacji obrotu w gastronomii.

 

 Dlaczego należy wydawać paragon fiskalny, a nie kelnerski

Źródło: Min. Fin.

Kontrole takie zostały rzeczywiście przeprowadzone. Ich efektem, w ciągu zaledwie jednego dnia w centrum Warszawy, było wymierzenie grzywien o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Dlatego ponownie zwracamy uwagę na to, że szczególnie naganne, zwłaszcza w stosunku do młodych osób, które rozpoczynają pracę, są przykłady nieuczciwości ze strony ich pracodawców. Polegają one na praktykowaniu i nakłanianiu do czynów karalnych, jakimi są nieewidencjonowanie obrotu na kasie fiskalnej i wydawanie tzw. rachunków czy paragonów kelnerskich zamiast paragonów fiskalnych.

Kontrole będą kontynuowane, szczególnie w ośrodkach, w których latem skupia się życie turystyczne.

Źródło: finanse.mf.gov.pl