Deklaracje VAT bez e-podpisu. VAT-8, VAT-9M, VAT-10,VAT-11, VAT-12, VAT-23, VAT-26 wyślesz podpisane danymi autoryzacyjnymi

Piotr Szulczewski 12.10.2017 09:00 (aktualizacja: )

Podatnicy podatku VAT mogą przekazywać kolejne deklaracje bez korzystania z e-podpisu. Dzięki zmianie obowiązującej od października 2017 r., do wysyłki rozliczeń podatkowych VAT wykorzystać można dane autoryzacyjne podatnika PIT - pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu, numer identyfikacyjny (NIP).

VAT-8, VAT-9M, VAT-10,VAT-11, VAT-12, VAT-23, VAT-26 bez epodpisu

Kolejne deklaracje VAT bez epodpisu / FORUM

Do tej pory danymi autoryzującymi podpisywać można było deklaracje dla podatku od towarów i usług:

 • VAT-7 – podstawową deklaracje miesięczną rozliczeń podatku VAT,
 • VAT-7K – deklarację kwartalną rozliczeń podatku VAT;
 • informację podsumowująca/korektę informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27);
 • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE);
 • korektę informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK);
 • deklarację dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1)

<< Pobierz deklaracje VAT >>

Do kompletu rozliczeń VAT z użyciem danych autoryzujących dołączyły:

 • VAT-8 – składana celem rozliczeń wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dodatkowo importu usług lub dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca – przez podatników zwolnionych z VAT (lub niebędących podatnikami VAT czynnymi),
 • VAT-9M – składana przez zwolnionych z VAT (lub niebędących podatnikami VAT czynnymi) podatników, u których w danym miesiącu nie wystąpiły nabycia wewnątrzwspólnotowe, jednakże w danym miesiącu ma u nich miejsce import usług, bądź dostawa, dla których podatnikiem jest nabywca,
 • deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10);
 • deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12);
 • informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23);
 • informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26);

Danych autoryzujących nie wykorzystają do podpisywania deklaracji podatnicy CIT. Spółki i inne podmioty prawne nie mogą wysyłać deklaracji podatkowych wykorzystując danych autoryzacyjnych swoich pełnomocników, członków organów zarządzających czy biur rachunkowych ich obsługujących w kontaktach z organami podatkowymi.

Dane autoryzujące deklaracje VAT – wysyłaj elektronicznie bez e-podpisu

Wysyłka deklaracji VAT oparta jest na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie:

 1. identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
 2. imieniu (pierwszym);
 3. nazwisku;
 4. dacie urodzenia;
 5. kwocie przychodu wykazanej, odpowiednio, w:

a) poz. 45 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),

b) poz. 90 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 141, jeżeli podatnik, płatnik lub podmiot w zeznaniu występuje jako małżonek,

c) poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),

d) poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik, płatnik lub podmiot w zeznaniu występuje jako małżonek,

e) poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),

f) poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),

g) poz. 57 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),

h) poz. 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

Jednocześnie straciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, a nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2017 roku.

Piotr Szulczewski PIT.pl