Deklaracje podatkowe PIT do rozliczeń za 2015

Katarzyna Sudaj 17.12.2015 10:00 (aktualizacja: )

Mamy już komplet wszystkich formularzy podatkowych do rozliczeń podatku od dochodów rocznych za 2015 rok. Pobierz druki PIT-2, PIT-12, PIT-8AR, PIT-4R.

Deklaracje podatkowe PIT do rozliczeń za 2015

Źródło: YAY foto

Na podstawie  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015, poz. 1998) opracowano kolejny zestaw deklaracji podatkowych do rozliczeń za 2015 rok:

 • PIT-2 (4) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT-2A (4) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • PIT-12 (6) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika
 • PIT-3 (4) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 >>> Pobierz PIT-37, PIT-36, PIT-38 z załącznikami <<<

 • PIT-4R (6) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-6 (12) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu
 • PIT-8AR (6) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • PIT-8C (8) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 • PIT-11 (23) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-R (18) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
 • IFT-1 / IFT-1R (13) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania

Katarzyna Sudaj, PIT.pl