Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Deklaracje i inne pisma podatkowe z zagranicy – będzie łatwiej dopełnić terminu

Piotr Szulczewski 14.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zmianie ulegają zasady ustalania terminów, w których pismo uznaje się za doręczone do organu podatkowego. W efekcie pisma wysyłane z zagranicy będą znacznie szybciej niż dotychczas traktowane za złożone terminowo.

Deklaracje i inne pisma podatkowe z zagranicy - będzie łatwiej dopełnić terminu

Źródło: East News

Do tej pory podatnicy składający zeznania, informacje lub inne pisma podatkowe, by dopełnić terminu musieli skorzystać z jednej z dwóch form możliwych do zastosowania za granicą:

  • wysłać e-deklarację (część z nich z użyciem e-podpisu, a zatem dla wszystkich tych, którzy go nie mieli forma ta była utrudniona),
  • złożyć w polskim urzędzie konsularnym.

Oczywiście złożenie pisma w urzędzie konsularnym było formą niewygodną i w praktyce tylko niektórzy podatnicy mogli z niej korzystać.

Uchwalona przez Sejm zmiana ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926) wprowadza nową zasadę dopełniania terminów procesowych. Zgodnie z nią termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało m.in. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym.

W praktyce zatem dzień nadania pisma poleconego do polskiego urzędu skarbowego w placówce poczty krajowej innego państwa Unii Europejskiej będzie uznawane za termin doręczenia pisma i dopełnienie terminu. Jeżeli wysyłka odbędzie się spoza Unii, terminem tym będzie data, w której polska placówka pocztowa przejmie pismo od operatora zagranicznego. O ile zatem w pierwszym przypadku terminem istotnym jest termin nadania przez podatnika, to w drugim będzie to data późniejsza, jednak przejęcie przesyłki przez polskiego operatora pocztowego nastąpi co do zasady wcześniej niż w dniu przekazania przesyłki do urzędu skarbowego. Oba przypadki działać będą zatem na korzyść podatnika.

Nadal natomiast przesyłki wysyłane za pośrednictwem podmiotów komercyjnych (DPD, DHL, FEDEX itd.) nie będą pozwalały dopełnić terminu w dacie wysyłki, lecz dopiero w dacie dostarczenia przesyłki chyba, że zgodnie z przepisami kraju wysyłki pisma firmy te uznawane są za operatorów świadczących pocztowe usługi powszechne.

Piotr Szulczewski, PIT.pl