Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Czy zasiłek pogrzebowy wyniesie 6 tys. zł?

Katarzyna Sudaj 01.06.2017 09:00 (aktualizacja: )

Od ponad sześciu lat zasiłek pogrzebowy nie zmienił się i od 1 marca 2011 roku wynosi 4 tys. zł. W maju pojawił się projekt ustawy, która zakładała stopniowe podwyższanie zasiłku pogrzebowego do 5 i 6 tys. zł.

Czy zasiłek pogrzebowy wyniesie 6 tys. zł?
Źródło: YAY foto

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 887 ze zm.) obecnie obowiązujący zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł i jest to kwota stała. Jeszcze do początku 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego zmieniała się co kwartał, a jej wysokość ogłaszał Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w komunikatach publikowanych co trzy miesiące w Monitorze Polskim. W 2010 roku wysokość tego zasiłku oscylowała w granicach 6,5 tys. zł. Od 1 marca 2011 roku drastycznie ją obniżono.

Zasiłek pogrzebowy
Wysokość Obowiązuje od:

4000,00 zł

2011-03-01

6406,16 zł

1.12.2010- 28.02.2011

6395,70 zł

1.09.2010 - 30.11.2010

6632,76 zł

1.06.2010 - 31.08.2010

Zasiłek pośmiertny zamiast pogrzebowego

Senatorowie reprezentujący PO przedstawili projekt ustawy, która miała zmienić dotychczasową stałą wysokość zasiłku pogrzebowego. Od 1 lipca 2017 r. wysokość zasiłku miałaby wynosić 5 tys. zł, a od 1 stycznia 2018 r. docelowo 6 tys. zł. Według projektu zasiłek ten miał być skierowany dla ubezpieczonego i jego najbliższej rodziny oraz miał być powiązana z tym, czy zmarły był, czy nie był wcześniej ubezpieczony społecznie. Zmiana nazwy wynikała z tego, że celem świadczenia było nie tylko opłacenie pogrzebu zmarłego, ale również funkcja socjalna i doraźna pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych ze śmiercią członka rodziny.

Jednak Senat odrzucił ten projekt głosami 59 senatorów, za było tylko 29, a jeden wstrzymał się od głosu. Jeszcze przed głosowaniem negatywnie projekt oceniły senackie komisje rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz ustawodawcza.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl