Czy trzeba płacić podatek od firmowej Wigilii

23.12.2015 11:00 (aktualizacja: )

Czy trzeba płacić podatek od firmowej Wigilii?

Czy pracownik zaproszony na firmową Wigilię powinien od takiej imprezy zapłacić podatek dochodowy? Czy takie spotkanie jest kosztem dla pracodawcy? Czy można je sfinansować ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Czy trzeba płacić podatek od firmowej Wigilii

Źródło: YAY foto

Kiedy zorganizowane przez pracodawcę wigilijne spotkanie może zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów? Zdaniem fiskusa wtedy, jeśli impreza ma charakter integracyjny, służy podniesieniu motywacji pracowników i są na nim poruszane poruszane zagadnienia związane z działalnością firmy. Cel takiego spotkania powinien mieć jasny związek z przychodami pracodawcy, np. poprzez dokonywane na takim spotkaniu podsumowania dotychczasowych czy planowanych osiągnięć firmy. W innym przypadku odliczenie podatku może zostać zakwestionowane (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 5 marca 2014 r., IPPB5/423-992/13-4/KS).

Czy uczestnicy takiego firmowego spotkania uzyskują przychód wymagający opodatkowania? Jak informuje Agata Kulig-Karkoszka, doradca podatkowy w Grupie Gumułka, wątpliwości w tym zakresie rozwiewa wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K7/13). - Według Trybunału przychód z nieodpłatnego świadczenia powstaje, gdy można to świadczenie zindywidualizować, określić jego wartość pieniężną oraz skonkretyzować odbiorcę, a także gdy świadczenie to udzielone zostało w interesie jego odbiorcy. Dopiero w momencie spełnienia wymienionych warunków powstaje podstawa do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów imprez okolicznościowych – mówi ekspertka Grupy Gumułka.

Wykładnia Trybunału Konstytucyjnego znajduje odzwierciedlenie w aktualnym orzecznictwie. Sądy podkreślają, że aby określić przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń muszą powstać realne korzyści po stronie osoby otrzymującej świadczenie podczas, gdy udział w imprezie integracyjno-biznesowej takiej korzyści pracownikowi nie przynosi i leży głównie w interesie pracodawcy. Ponadto wskazują za niedopuszczalne wyliczenie wartości nieodpłatnego świadczenia poprzez podzielenie kosztów zorganizowania imprezy przez liczbę uczestniczących w niej osób. - Gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do konkretnych osób, gdy koszt ponoszony jest ryczałtowo za wszystkich uczestników bez względu na to, czy uczestnik skorzysta ze świadczeń czy nie, nie ma podstaw do ustalenia kwoty przychodu uzyskanego z tytułu uczestnictwa w imprezie okolicznościowej – podkreśla Agata Kulig-Karkoszka

Ekspertka Grupy Gumułka przypomina również o innych podatkowych aspektach organizowania firmowej Wigilii przez pracodawcę. - Ze względu na nieugruntowane stanowisko fiskusa w tym zakresie, ryzykowne jest ujęcie wydatków związanych z uczestnictwem w imprezie członków rodzin pracowników w kosztach podatkowych. Również udział kontrahentów w imprezie mającej na celu budowanie więzi w firmowym zespole nie jest uznawany za wskazany do wliczenia w koszty przychodu firmy. Warto też pamiętać, że jeżeli spotkanie wigilijne zostanie sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, to poniesione na ten cel wydatki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Kosztem podatkowym są bowiem odpisy na ten fundusz – tłumaczy Agata Kulig-Karkoszka, dorada podatkowy w Grupie Gumułka.

Źródło: Informacja prasowa