Czy składanie pliku JPK_VAT zwalnia z obowiązku wypełniania druku VAT-7 bądź VAT-7K?

Iwona Maczalska 01.02.2018 11:00 (aktualizacja: )

Od stycznia 2018 roku obowiązek comiesięcznego składania sprawozdań w postaci plików JPK_VAT został rozszerzony o mikroprzedsiębiorców. Czy oznacza to, że przedsiębiorcy objęci obowiązkiem sporządnia JPK_VAT zwolnieni są z konieczności wypełniania dotychczasowych druków VAT?

Czy składanie pliku JPK_VAT zwalnia z obowiązku wypełniania druku VAT-7 bądź VAT-7K?

Czy składanie pliku JPK_VAT zwalnia z obowiązku wypełniania druku VAT-7 bądź VAT-7K? / YAY foto

 

Z początkiem roku weszły w życie duże zmiany dla mikroprzedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 roku mikrofilmy podobnie jak małe, średnie i duże podmioty zobowiązane są do generowania i wysyłki ewidencji VAT do organów skarbowych w formacje JPK_VAT – Jednolitego Pliku Kontrolnego. W praktyce mikroprzedsiębiorcy wyślą pierwszy raz plik JPK_VAT za styczeń 2018 roku do 26 lutego (25 luty przypada w niedzielę).


<< JPK podpiszesz danymi autoryzacyjnymi >>


JPK_VAT a obowiązek wypełniania VAT-7, VAT-7K

W sierpniu 2017 roku Ministerstwo Finansów prowadziło konsultacje społeczne w zakresie stosowania plików JPK_VAT. Sugerowało wówczas możliwość zastąpienia obowiązku przesyłania deklaracji VAT-7 przez pliki JPK_VAT. Niestety od sierpnia ubiegłego roku nie pojawił się akt prawny znoszący obowiązek składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT. Oznacza to, że podatnicy, którzy składają plik JPK_VAT muszą również pamiętać o wypełnianiu dotychczasowych druków VAT-7, VAT-7K. Ich wypełnienie i terminowe przesyłanie do urzędów skarbowych jest nadal obowiązkowe.


<< MF wyśle SMS z informacją o błędach w pliku JPK_VAT >>

Aplikacja MF do wysyłki JPK_VAT

Przypominamy, że Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatną aplikację e-mikrofirma do wysyłki JPK_VAT. Aplikacja ta ma ułatwić generowanie i wysyłkę comiesięcznych plików JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule ,, Aplikacja Ministerstwa Finansów e-mikrofirma do wysyłki JPK_VAT od stycznia 2018 roku”.

Iwona Maczalska, PIT.pl