Czy składając PIT w 2014 skorzystam z ulgi internetowej?

Piotr Szulczewski

Piotr Szulczewski, Analityk PIT.pl

Ulga internetowa znika na dobre – tak dało się słyszeć w prasie i telewizji. Okazuje się jednak, że nie wszyscy utracą prawo do korzystania z ulgi.

Od rozliczenia za 2013 r. ulga na Internet przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Wynika z tego, że przez dwa lata odliczać można nadal od uzyskanego dochodu do 760 zł za każdy z rok. Łącznie będzie to kwota do 1520 zł.  Prawo odliczenia przysługuje osobom posiadającym dowody poniesienia wydatków na internet, z których wynikać będą dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty. Nadal bowiem odliczeniu podlega kwota faktycznie wydana, a nie ryczałtowa wartość 760 zł rocznie.

Ci wszyscy, którzy z odliczenia korzystali w 2011 r. (złożyli w 2012 r. zeznanie w którym rozliczyli wydatki na sieć), w zeznaniu składanym za 2013 r. nie rozliczą już tej ulgi. Natomiast dla tych wszystkich, którzy po raz pierwszy korzystali z odliczenia za rok 2012 (złożyli w 2013 r. deklarację, odliczając w niej wydatki na sieć po raz pierwszy), w rozliczeniu składanym do końca kwietnia (w przypadku ryczałtowców – do końca stycznia 2014 r.) z ulgi skorzystać mogą po raz ostatni. 

Podatnikom przysługuje prawo modyfikacji umowy ze sprzedawcą usługi dostępu do internetu i zmiany jej strony. Wówczas umowa zawarta będzie z innym członkiem rodziny, który dotychczas nie rozliczał ulgi. Prawo odliczenia nie będzie przysługiwać jednak małżonkowi, który rozliczając się dotychczas wspólnie, uzyskiwał prawo do ulgi internetowej (faktury były wystawiane na oboje małżonków i oboje w deklaracji składanej wspólnie odliczali pewną kwotę od dochodów każdego z małżonków). Jeżeli natomiast z ulgi korzystał jedynie jeden  małżonek, to możliwym jest przepisanie (cesja umowy) na drugiego z nich. W takim przypadku wydatek na sieć musi ponosić ta druga osoba i to ona musi udowodnić taki wydatek, posiadając niezbędne dowody jego ponoszenia.  

Piotr Szulczewski
PIT.pl