Czy będzie jednoinstancyjne postępowanie podatkowe?

24.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Na obecnym etapie wstępnie analizowana jest kwestia wprowadzenia jednoinstancyjnego postępowania podatkowego.

 Czy będzie jednoinstancyjne postępowanie podatkowe?

Źródło: FORUM

Rozwiązanie to jest rozważane w związku z postulatami podatników domagających się sprawnego rozpoznania sprawy podatkowej. Podatnicy podnosili zarzuty wobec obecnie obowiązującego modelu dwuinstancyjnego zarzucając m. in. brak bezstronności organów odwoławczych, czego konsekwencją jest niejako iluzoryczność kontroli odwoławczej. Każda zwłoka w rozpoznaniu sprawy podatkowej może prowadzić do nieodwracalnych, szkodliwych konsekwencji dla podatnika, dla funkcjonowania jego przedsiębiorstwa. Zatem analizowane rozwiązanie jest próbą wyważenia wartości konstytucyjnych dotyczących zapewnienia skutecznej ochrony prawnej poprzez zapewnienie sprawnej i rzetelnej procedury.

Prace nad projektem ustawy o KAS trwają. Na obecnym etapie nie można przesądzić, jakie rozwiązania zostaną zaproponowane przez Ministerstwo Finansów w ostatecznym projekcie ustawy.

Źrodło: MF