Część promocji z ryczałtową 19 proc. stawką podatku. Bez zwolnienia i bez 10 proc. podatku

Piotr Szulczewski

Część promocji z ryczałtową 19% stawką podatku. Bez zwolnienia i bez 10% podatku Popularna sprzedaż premiowa polegająca na wydawaniu dodatkowych świadczeń związanych z zakupami określonych towarów i usług nie obejmuje premii w postaci talonów, bonów czy biletów na uroczystości np. do kina, teatru, o ile tylko nie wynikają one bezpośrednio z umowy sprzedaży. W efekcie tego rodzaju świadczenia nie korzystają ze zwolnienia z podatku, gdy jednorazowa wartość świadczenia nie przekracza 2000 zł. Nie stosuje się też do ich opodatkowania 10% stawki podatku, stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Przełomowy wyrok dotyczy promocji bankowych, jednak należy go odnieść do świadczeń promocyjnych przekazywanych również przez innych przedsiębiorców. Wielu z nich powinno zweryfikować swoje systemy premiowania klientów.

W przypadku banków podatek od premiowania klientów rozlicza się według dwóch osobnych zasad. Płaci się go ryczałtowo w wysokości

  • 10% wygranej lub nagrody - z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • 19% otrzymanego świadczenia - z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty.

Tylko do świadczeń z pierwszej grupy zastosować można również zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT dotyczące nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2000 zł i nie są one związane z działalnością gospodarczą odbiorcy premii.

 

Sprzedaż premiowa, a inne promocyjne oferty podmiotów

Okazuje się zatem, że kluczowe jest rozumienie i stosowanie pojęcia sprzedaż premiowa. W sprawie podjętej przez NSA, chodziło o świadczenia przekazywane przez bank cashback, zwrot rat kredytów i bilety do kina lub teatru. Świadczenia te przekazywane były ze względu na określone działania klienta. NSA podzielił jednak świadczenia na dwie kategorie.

Zdaniem sądu:

  • wypłaty w ramach cashback i zwrot rat kredytów, które mają bezpośrednie powiązanie z umową sprzedaży, np. usługi kredytowej (czyli są zachętą do zakupu, dają niższą wartość świadczeń kredytowych) – to nagrody związane ze sprzedażą premiową; w ich przypadku zastosowanie znajduje zwolnienie z podatku do 2000 zł oraz 10% stawka ryczałtowa,
  • przekazanie biletów do kina nie jest związane ściśle z zawartymi umowami (nie wynika z nich) a w związku z tym taka promocja, nawet jeśli dotyczy klientów, nie jest sprzedażą premiową – zastosowanie znajdzie zatem ryczałtowe opodatkowanie 19% podatkiem bez prawa do zwolnienia sprzedaży premiowej.

 

Banki 19% a inni przedsiębiorcy?

Wyrok jest istotny nie tylko przy świadczeniach banków. Jeżeli wypłacane (przekazywanie) świadczenie (nagroda) nie będą ściśle związane z zawartą umową i premią za jej realizację - zawarcie, wówczas również u pozostałych przedsiębiorców nie znajdzie zastosowanie zwolnienie z opodatkowania oraz 10% stawka podatku.

W przypadku tego rodzaju świadczeń rozważyć należy natomiast inny rodzaj zwolnienia z podatku.

Zwolnione są z PIT również wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza jednorazowo kwoty 200 zł rocznie. Kluczową cechą świadczenia nieodpłatnego jest to, że otrzymujący takie świadczenie nie jest zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego.

Odpowiednio zwolnienie stosuje się w związku z nagrodami w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Tu kwota zwolnienia wynosi każdorazowo 2000 zł.

 

Podstawa: NSA, sygn. ATK FSK III 1335/16