Czerwcowe faktury za paliwo w rozliczeniu w lipcu

Piotr Szulczewski 18.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Czerwcowe faktury za paliwo w rozliczeniu w lipcu

Skoro z 1 lipca 2015 r. podatnicy zyskują prawo do odliczenia 50% VAT od wszystkich pojazdów, również wykorzystywanych do działalności mieszanej, to pojawia się pytanie, czy faktury za transakcje z dwóch okresów rozliczeniowych poprzedzających lipiec pozwalają odliczyć VAT, czy też należy je w całości księgować w kosztach podatku dochodowego.

Źródło: Eastnews

Standardowy termin obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytego przez podatnika paliwa powstał u sprzedawcy obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę dokumentującą tę transakcję.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w tych terminach, to może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.   

Faktury na paliwo, olej lub gaz sprzed lipca 2015 r.

Nowelizacja ustawy o podatku VAT (ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2014, poz. 312) w art. 12 wskazuje, że „obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do” określonych w tej ustawie pojazdów.

Zatem nie ma znaczenia data, w której podatnik zdecyduje się obniżyć podatek należny o wartość 50% podatku VAT z faktury. Decydującym dla prawa odliczenia pozostaje data nabycia paliwa. Jeżeli nabycie miało miejsce do 30 czerwca 2015 r., to nawet jeśli prawo odliczenia powstało dopiero w lipcu – to podatnik nie ma prawa odliczyć podatku VAT od nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego lub gazu.

A zatem transakcje dotyczące samochodów osobowych i innych (wskazanych w wyżej wymienionej ustawie nowelizującej):

  • nabycie paliwa w czerwcu – z fakturą wystawioną w lipcu nie daje prawa odliczenia VAT,
  • nabycie paliwa w czerwcu, z fakturą wystawioną w czerwcu - nie daje prawa odliczenia VAT,
  • nabycie paliwa w lipcu z fakturą wystawioną w lipcu – pozwala na odliczenie VAT.

Faktury zaliczkowe sprawić mogą problem

Kłopotem okazać się może nabycie paliwa w lipcu, dla którego to nabycia już w czerwcu dokonano płatności zaliczki. Zgodnie bowiem z art. 86 ust 2 pkt 1 lit b ustawy o VAT pozwala na odliczenie VAT z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru (przy spełnieniu warunku otrzymania faktury oraz powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu u sprzedawcy), z drugiej jednak nie można powiedzieć, by przekazanie zaliczki (części zapłaty) powodowało nabycie towaru.

Z pewnością płatność niezdefiniowana na poczet określonego paliwa nie spowoduje obowiązku podatkowego a zatem i prawa odliczenia VAT u nabywcy. W takim przypadku jeśli nabycie będzie miało miejsce w lipcu, to również z tytułu takiego nabycia wystąpi prawo odliczenia 50% podatku VAT na zmienianych zasadach.  W przypadku zaliczki na poczet konkretnych dostaw określonego rodzaju paliwa, prawo odliczenia powstać mogło przed początkiem lipca, a zatem i obowiązywałyby zasady obowiązujące do tej daty. Mimo to prawo odliczenia w takim przypadku może pozostać przedmiotem sporów interpretacyjnych z organami podatkowymi.      

Piotr Szulczewski,

VAT.pl