Co wpisać w tytule przelewu do ZUS w 2018 roku?

Katarzyna Sudaj 19.12.2017 09:00 (aktualizacja: )

1 stycznia 2018 roku znikną dedykowane przelewy do ZUS, a dotychczasowe numery kont zostaną zastąpione indywidualnym rachunkiem składkowym. Co wpisać w treści przelewu zamiast numeru NIP, REGON i oznaczenia okresu składkowego?

 Co wpisać w tytule przelewu do ZUS w 2018 roku?

Stare numery kont ZUS / Opracowanie własne PIT.pl

  

Tylko do końca grudnia 2017 roku będą czynne dotychczasowe konta bankowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na które obecnie są opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Po 1 stycznia 2018 roku te rachunki bankowe zostaną zamknięte i nie będzie już możliwości dokonania wpłaty składek w sposób, w który było to czynione od lat.

Jak zapłacić składki ZUS za grudzień 2017? Na nowe czy na stare konto?

Po Nowym Roku z zakładki naszej bankowości elektronicznej znikną przelewy dedykowane do ZUS. Zastąpi je tradycyjny przelew zewnętrzny. W 2018 roku w celu opłacenia składek ubezpieczeniowych należy skorzystać ze zwykłego przelewu krajowego, takiego samego jakim opłaca się rachunki za wodę czy gaz.

Co wpisać w tytule przelewu do ZUS?

W nowym przelewie do ZUS po 1 stycznia 2018 r. będzie trzeba wpisać:

  • jedną kwotę będącą sumą wszystkich składek,
  • odbiorcę płatności czyli ZUS,
  • indywidualny numer rachunku składkowego przydzielony każdemu płatnikowi ZUS, oraz
  • nadawcę (w przypadku papierowego blankietu wpłaty) - oczywiście przy realizacji przelewu bankowości elektronicznej nadawca jest domyślny.

Nie będzie trzeba podawać już danych wymaganych przez specjalne formatki obecnych przelewów do ZUS, czyli identyfikatorów nadawcy przelewu, takich jak numery NIP, REGON lub serii dowodu osobistego. Nie będzie również możliwe, a zarazem nie będzie koniecznie podawanie okresu ubezpieczeniowego, za jaki są opłacane składki oraz numeru deklaracji DRA.

Nowi urzędnicy wyjaśnią, na jakie ubezpieczenie ZUS zaksięguje wpłatę w 2018 roku

W poradniku ZUS nie znajdziemy też ani słowa o tym, aby wpisywać cokolwiek w pole "tytuł przelewu'. Nie trzeba wskazywać, czy jest to opłata za zwłokę czy też bieżąca składka. W zasadzie tytuł nie ma wiekszego znaczenia, gdyż zgodnie z nowymi zasadami, od 2018 roku system ZUS każdą wpłatę będzie w pierwszej chwili przekazywał na pokrycie zaległości i odsetek naliczanych z tego tytułu. Dopiero pozostałą kwotę podzieli proporcjonalnie na składki za bieżący okres rozliczeniowy.

 

Co wpisać w tytule przelewu do ZUS w 2018 roku? / Opracowanie własne PIT.pl

Gdzie znaleźć sumę składek?

Czy w obecnej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA można znaleźć sumę składek? Nie, teraz nie jest wpisywana tam taka kwota. Jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział, że przygotowuje zmiany w programie Płatnik dotyczące kreatora dokumentów płatniczych. W marcu 2018 roku, czyli począwszy od płatności składek za luty 2018 r. dokument płatniczy będzie wypełniany jedną zbiorczą kwotą składek. Na razie każdy musi sam zsumować składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w celu zapłaty składek ZUS na nowych zasadach. W tym celu należy dodać kwoty wpisane w pola z DRA, w których wykazane zostały składki na poszczególne ubezpieczenia: VI.02, VII.07, VIII.03, IX.03.

Zwłaszcza przy pierwszych dwóch przelewach wykonywanych nowym sposobem w 2018 roku należy zwrócić baczną uwagę na prawidłowość wpisanego numeru indywidualnego rachunku składkowego. Nowy numer konta w ZUS można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce online. Jeśli przelew zostanie wykonany na zły numer konta, to wpłata nie trafi do ZUS i powstanie zadłużenie, od którego będą naliczane odsetki. Co gorsza spowoduje to przerwę w ciągłości ubezpieczenia.

Pamiętajmy, że inna będzie suma składek w pierwszym przelewie dokonywanym w styczniu, gdy przypada termin płatności składek za grudzień 2017 roku w „starej” wysokości. Natomiast w lutym płatnicy ZUS będą zobowiązani uregulowaćsumę składek za styczeń 2018 roku, już według nowych kwot obowiązujących na 2018 rok. 

Katarzyna Sudaj, PIT.pl