Co handlujący kryptowalutami proponują MF?

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin wyslało do Ministerstwa Finansów list w sprawie  projektu zmian w prawie dotyczącym kryptowalut.

W związku z opublikowanym w dniu 24 sierpnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu z tego samego dnia ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw, Polskie Stowarzyszenie Bitcoin przedstawia następujące stanowisko. Jako stowarzyszenie pragniemy odnieść się do zmian podatkowych dotyczących walut cyfrowych.

W​ naszej ocenie proponowane rozwiązania nie wpłyną w sposób pozytywny na branże i doprowadzą do emigracji wiele osób zawodowo zajmujących się kryptowalutami, w szczególności tzw. traderów oraz drobnych inwestorów. Ograniczenie opodatkowania z 32% do 19% jest w naszej ocenie krokiem niewystarczającym. Jednocześnie pozostałe zmiany (np. zmiana źródła przychodów i zakaz rozliczania strat), w sposób jednoznaczny wprowadzają rozwiązania krzywdzące inwestorów kryptowalutowych.

Proponowane ​ przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie podatkowe dotknie głównie drobnych inwestorów. Portfele kryptowalutowe mające więcej niż rok o wartości ponad 10 mln zł nie są rzadkością w naszym kraju. W takich przypadkach jedynym racjonalnym postępowaniem dla inwestorów jest emigracja do Niemiec lub pozostałych krajów z 0% podatkiem od sprzedaży kryptowalut.

Bitcoin i inne kryptowaluty przez rok bez PCC

Niemcy są jednak najlepszym przykładem z dwóch powodów. Jest to kraj graniczący z Polską i znajdujący się w Strefie Shengen, po drugie jest to kraj o wiele bogatszy od Polski, lepiej rozwinięty, ale mimo to z zerowym podatkiem od zrealizowanych zysków z kryptowalut. Brak stosowania podobnych lub lepszych warunków opodatkowania spowoduje naturalną zachętę do arbitrażu regulacji podatkowych i emigracji.Nawet zakładając dziewiętnastoprocentowy podatek od sprzedaży, przy kapitale na poziomie 10 mln zł istnieje potencjalna możliwość optymalizacji i zorganizowania sobie życia w Niemczech za oszczędzone 2 mln zł. W przypadku kolejnej fali wzrostów na rynkach walut cyfrowych liczba osób o takiej wartości zgromadzonego kapitału w kryptowalutach wzrośnie.

Fiskus definiuje pojęcie kryptowaluty. Co dalej z handlem e-walutą?

Rozwiązaniem problemu potencjalnej ucieczki podatników może być oczywiście próba obciążania ich za pomocą exit tax i wykorzystanie do tego danych gromadzonych przez KAS. W naszej ocenie, rozwiązanie to (wykraczające poza zakres unijnej Dyrektywy ATAD), jest krzywdzące dla polskich inwestorów.

Proponujemy dużo lepsze naturalne rozwiązanie polegające na zwiększeniu wpływów z podatku VAT dzięki zachęcaniu Polaków i zagranicznych inwestorów do wydawania kryptowalut w Polsce (płacenia kryptowalutami za towary i usługi). W ten sposób każda transakcja handlowa obciąża konsumenta podatkiem VAT. Jest to świetny sposób, aby zachęceni zerowym podatkiem dochodowym od transakcji konsumenci wydawali na konsumpcję w Polsce, a nie innych jurysdykcjach.

Koszt uzyskania przychodu może być poniesiony w kryptowalucie

Brak podatku od zrealizowanych zysków ma jeszcze tę zaletę. Nie nakłada skomplikowanych obowiązków ewidencji transakcji takiej wymiany do celów obliczenia podatku, co w praktyce z racji na mnogość portfeli, giełd, źródeł kursu byłoby kuriozalne i kosztowne w realizacji i wielu przypadkach niemożliwe w realizacji.

Dodatkowo sugeruje się wprowadzenie do polskiego porządku prawnego brakującej definicji pieniądza prywatnego, która to konstrukcja jest zdefiniowana w prawie niemieckim. Dzięki temu unika się w konsekwencji absurdów prawnych związanych z definiowaniem walut cyfrowych i zaklinaniem rzeczywistości odnośnie nieistnienia koncepcji walut prywatnych w przestrzeni rozważań dotyczących pieniądza oraz wielokrotnego definiowania walut cyfrowych i prywatnych w różny sposób na potrzeby różnych podatków.

Reasumując postuluje się:

  • całkowitą abolicję podatku PCC i dodanie wyłączenia poboru tego podatku w przypadku walut cyfrowych
  • zwolnienie z podatku dochodowego obrotu walutami cyfrowymi,
  • wprowadzenie koncepcji pieniądza prywatnego do porządku prawnego lub nowelizacja ustawy dewizowej z uwzględnieniem walut wirtualnych,
  • w przypadku sztywnego stanowiska odnośnie 19% stawki podatku, dodanie kwoty de minimis dla transakcji płatniczych poniżej kwot definiowanych w dyrektywie AMLD4 wymagających pełnej weryfikacji klienta, usuwając w ten sposób uciążliwość ewidencjonowania przez płatników drobnych transakcji płatniczych; wyłączenia całkowitego z poboru podatku dochodowego po roku (jak w Niemczech) lub dwóch latach (jak w Czechach) od zakupu jednostek walut cyfrowych
  • umożliwienie pokrywania zobowiązań administracyjnych i podatkowych za pomocą walut cyfrowych,
  • natychmiastowe zabezpieczenie Skarbu Państwa poprzez dołączenie waluty cyfrowej Bitcoin do puli rezerw walutowych na wypadek jej globalnego sukcesu,
  • budowanie konkurencyjnego ekosystemu przyciągającego zagraniczne startupy i kapitał związany z walutami cyfrowymi do Polski, a nie do Niemiec,
  • procedowanie projektu ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej umożliwiającej wykorzystanie rejestru rozproszonego do tokenizacji papierów wartościowych.

Pragniemy wyrazić nadzieję, że proponowane zmiany spotkają się ze zrozumieniem i przychylnością Pana Ministra. Jednocześnie pragniemy wyrazić gotowość do współpracy, która mogłaby okazać się przydatna dla kształtowania przyszłych rozwiązań prawnych dotyczących rynku walut cyfrowych.

Filip Pawczyński
Prezes Stowarzyszenia

Informacja prasowa 
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin