Pobierz e-pity 2019

Certyfikaty rezydencji będą akceptowane przez 12 miesięcy

Piotr Szulczewski 07.07.2014 09:00 (aktualizacja: )

07.07 Certyfikaty rezydencji będą akceptowane przez 12 miesięcy

Piotr SzulczewskiNowelizacja przepisów o PIT i CIT wprowadza długo wyczekiwane doprecyzowanie zasad uznawania certyfikatów rezydencji. Zagraniczne certyfikaty często nie wskazują bowiem dat, na jakie zostały one wydane, a to było zarzewiem sporu o konieczność ponownego składania wniosku w kolejnych latach oraz o kilkukrotne posługiwanie się jednym certyfikatem w wielu sprawach.

Przepisy ustaw o PIT oraz o CIT nie wyjaśniają zasad ważności certyfikatu rezydencji wydanego bez wskazania okresu, którego dokument dotyczy. Takie przypadki budzą wiele wątpliwości i sporów interpretacyjnych. Często podatnicy posługują się zatem certyfikatami wydawanymi kilka - kilkanaście miesięcy wcześniej, potwierdzonych datą ich wydania, bez wskazania w nich jednak, przez jaki okres obowiązują. W konsekwencji, ważność takich certyfikatów niejednokrotnie była podważana, skutkiem czego stosowano krajową stawkę podatku do przychodów pochodzących z państw trzecich.

Nowelizacja wprowadzić ma 12-miesięczny okres ważności certyfikatu rezydencji. Przyznanie płatnikowi prawa do korzystania z takiego certyfikatu przez wskazany okres nie zwalnia podatnika z obowiązku jego aktualizacji w sytuacji zmiany miejsca siedziby lub zamieszkania podatnika. Wobec tego, doregulowania wymaga również kwestia podziału odpowiedzialności płatnika i podatnika, w przypadku, gdy aktualizacja taka nie zostanie dokonana.

Po zmianie przepisów, w przypadku przedłożenia płatnikowi certyfikatu rezydencji bez wskazanego okresu ważności, przyjmuje się, że certyfikat ten dokumentuje miejsce siedziby podatnika przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Przed upływem tego terminu, o ile stan faktyczny się nie zmienił, podatnik nie musi zatem dokonywać aktualizacji tego certyfikatu. Po upływie tego terminu jest natomiast obowiązany przedłożyć płatnikowi nowy certyfikat rezydencji.

W przypadku, gdy miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, a zatem przedłożony płatnikowi certyfikat utracił swoją aktualność w okresie dwunastu miesięcy od dnia jego wydania, podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby nowym certyfikatem. Za niedopełnienie obowiązku dostarczenia zaktualizowanego certyfikatu odpowiedzialność ponosić będzie podatnik.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl

Inne zmiany w podatku VAT w 2015 roku:

  1. Predefiniowane odliczenie, czyli liczenie proporcji w podatku VAT według nowych zasad,
  2. VAT za telefony komórkowe i złoto zapłaci kupujący,
  3. Ulga na złe długi, solidarna odpowiedzialność, kaucja gwarancyjna - zmiany,
  4. Nowe kary dla składających sprawozdania finansowe.