Brak obowiązku składania deklaracji PCC-2 i SD-2, gdy notariusz nie pobrał podatku

05.02.2016 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że notariusz, jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, nie ma obowiązku składania deklaracji PCC-2, SD-2 za miesiąc, w którym nie miał obowiązku poboru podatku.

Brak obowiązku składania deklaracji PCC-2 i SD-2, gdy notariusz nie pobrał podatku

Źródło: FORUM

Za okres, w którym notariusz nie miał obowiązku poboru podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn, może być złożona deklaracja PCC-2 lub SD-2, tzw. „zerowa", z wykazaną kwotą pobranego podatku i podatku do wpłaty równą „0" (zero). W takim przypadku, płatnik uzupełnia sekcję E deklaracji PCC-2 lub SD-2 wybierając z listy rozwijanej dowolną gminę i wpisując wartość „0" w pozycjach: „Łączna kwota podatku należnego" i „Numery repertorium A".

Źrodło: Min. Fin.