Brak informacji o dochodach małżonka nie pozbawia prawa do ulgi prorodzinnej

21.02.2014 11:00 (aktualizacja: )

Jeżeli małżonkowie pozostają w konflikcie i nie chcą się informować o wartości uzyskiwanych dochodów, nadal posiadają prawo do ulgi na jedno wychowywane dziecko.
 

Ulgi i odliczenia w PIT za 2013 rok

Ulga na dziecko może być zależna od wartości dochodów małżonków – 112.000 zł. Niepewność co do wartości tych dochodów u małżonka (np. w roku, w którym rodzice dziecka biorą rozwód) powoduje konieczność dołączenia do PIT/O pisma wyjaśniającego. Dokument taki stanowi dowód w sprawie i może stać się podstawą wszczęcia postępowania wyjaśniającego przeciwko drugiemu z małżonków. Po dokonaniu badania w tej sprawie organ poinformuje podatnika korzystającego z ulgi prorodzinnej i w przypadku, gdy dochody małżonka okażą się zbyt wysokie, zobowiąże podatnika do korekty deklaracji PIT.

Źródło: PS / PIT.pl