Błąd 415 przy wysyłce JPK_VAT. Jak go uniknąć?

Ministerstwo Finansów tłumaczy, w jaki sposób dokonać wysyłki pliku JPK_VAT, by uniknąć wystąpienia błędu 415.

» JPK_VAT z deklaracją - broszura ministerstwa finansów

Aby poprawnie przesłać pliki w udostępnionym środowisku testowym i planowanym do wdrożenia nowym środowisku produkcyjnym do wysyłki JPK_VAT, konieczna jest zgodność wersji w polu <FormCode> schematu XSD dokumentu XML (który stanowi treść żądania inicjującego), z dokumentem podpisywanym w wersji obecnie obowiązującej struktury logicznej danego JPK, np.:

  •  dla JPK_V7M <FormCode systemCode="JPK_V7M (1)" schemaVersion="1-2E">JPK_VAT</FormCode>,
  • dla JPK_VAT(3) <FormCode systemCode="JPK_VAT (3)" schemaVersion="1-1">JPK_VAT</FormCode>.

Niezgodność w tym zakresie powoduje pojawienie się błędu  “415”.

» JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców

Najczęstszy w trakcie testów błąd niespójności wersji schemy dotyczy posłużenia się w initupload wersją schemy 1-0 zamiast 1-1 przy JPK_VAT(3).

Schemat XSD dokumentu XML, który stanowi treść żądania, jest dostępny na podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/JPK_VAT z deklaracją.

Źródło: podatki.gov,pl

JPK Jednolity Plik Kontrolny