Bilet jako faktura - czy również w roku 2014?

09.12.2013 11:00 (aktualizacja: )

10.12 Bilet jako faktura - czy również w roku 2014?

Rok 2014 przyniesie zmiany szczególnie w zakresie podatku VAT. Przestaną bowiem obowiązywać przepisy rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 m.in. w sprawie wystawiania faktur. Zagadnienia z wygasającego aktu wykonawczego zostaną przeniesione na grunt ustawy o VAT. Nie będzie to jednak odzwierciedlenie 1:1.

 

Kwestie biletów pominięto w ustawie o VAT

Obowiązujące w 2013 roku rozporządzenie określa, które z “innych dowodów” poniesienia wydatku mogą być uznane za fakturę. Mowa tu m.in. o:

  • biletach jednorazowych uprawniających do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km, które wydawane są przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,
  • dowodach zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi.

W znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług, której przepisy wejdą w życie od stycznia 2014 roku pominięto te uregulowania. Czy to oznacza, że bilety i paragony za autostradę nie będą już traktowane jak faktura, a przez to nie dadzą przedsiębiorcy możliwości odliczenia podatku VAT?

Rozporządzenia wciąż będą doprecyzowywać przepisy ustawy

Mówi się, że po wejściu w życie przepisów znowelizowanej ustawy o VAT, rozporządzenia wykonawcze dotyczące kwestii wystawiania faktur znikną. Jednak nie będzie tak w 100% - trwają bowiem prace nad nowymi aktami wykonawczymi. Nie będą one już dotyczyć tak szeroko omawianych kwestii wystawiania faktur, jak dotychczasowe Rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Uwzględnią jedynie szczegółowe przypadki pominięte w ustawie.

Nowe rozporządzenie w sprawie wystawienia faktur, które ma wejść w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku będzie regulowało m.in. kwestię biletów jednorazowych i paragonów za autostrady, które dają możliwość odliczenia podatku VAT z uwagi na to, że mogą być traktowane jak faktura.

Planowana treść rozporządzenia w zakresie tego zagadnienia brzmi następująco:

“§ 3 Faktura dokumentująca: (...) przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami lub przejazd autostradą płatną, powinna zawierać następujące dane:

  1. numer i datę wystawienia,
  2. imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  3. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  4. informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  5. kwotę podatku,
  6. kwotę należności ogółem.”

Wciąż warunkiem uznania biletu jednorazowego za fakturę jest zatem odległość trasy przejazdu oraz widniejące na nim dane zgodne z ww. przepisem. Jeżeli bilet będzie spełniał warunki rozporządzenia nadal będzie uznawany za fakturę, co dla czynnych podatników VAT oznacza możliwość odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług.

Ewa Szpytko - specjalista d/s prawa podatkowego wfirma.pl