Pobierz e-pity 2019

Będzie łatwiej przeprowadzić zbiórkę publiczną

24.07.2014 10:00 (aktualizacja: )

Znaczne ułatwienia w przeprowadzaniu zbiórek publicznych zakłada ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, która weszła w życie 18 lipca br.

Przepisy nowej ustawy znacznie upraszczają podejście do zasad przeprowadzania zbiórek publicznych poprzez ograniczenie roli państwa w tym zakresie. 15 lipca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (publikacja Dz. U. poz. 944). Wprowadzone w rozporządzeniu dotyczącym zwolnień od podatku VAT niektórych czynności związanych ze sferą dobroczynności zmiany mają charakter dostosowawczy do przepisów nowej ustawy w sprawie zbiórek publicznych, stanowiąc co do zasady kontynuację dotychczas obowiązujących rozwiązań, z uwzględnieniem bardziej liberalnego podejścia przyjętego w tym obszarze.

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 498) zastąpiła ustawę z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 732).

Źródło: MF