Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Autozapis do PPK – ważne daty

Ewelina Czechowicz

Koniec lutego 2023 roku to czas na to, aby przypomnieć o zbliżających się terminach w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). W 2023 roku po raz pierwszy mamy do czynienia z tzw. autozapisem do PPK, w związku z czym, na pracodawcy ciążą pewne obowiązki. Poniżej kalendarium najważniejszych dat i obowiązków dotyczących PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe to sposób na długoterminowe oszczędzanie. Uprawnionymi do gromadzenia oszczędności w PPK są wszyscy, którzy podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Zgodnie z Ustawą z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych co 4 lata jest przeprowadzany tzw. autozapis do PPK. Oznacza to, że pracodawca, aby zapisać pracownika do PPK, nie musi posiadać jego zgody, a pracownicy w wieku 18–55 lat, którzy nie złożyli deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zostaną zapisani do programu. Dlatego też trzeba pamiętać o poniższych datach i dotrzymaniu terminów.

PPK Kalendarium najważniejszych dat

Do 28 lutego 2023 r.

Do wtorku 28 lutego 2023 roku  pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników, którzy wcześniej złożyli deklaracje rezygnacji z wpłat na rzecz PPK, o konieczności zawarcia w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK i dokonywania za nich wpłat do PPK od 1 kwietnia 2023 roku.

Co ważne do 28.02.2023, ważne pozostają dotychczas złożone deklaracje rezygnacji z wpłat na PPK.

Ważne!!!

Złożenie przez pracownika ponownie deklaracji rezygnacji ze wskazaniem terminu przed 28.02.2023 lub w dniu 28.02.2023 skutkowało będzie utratą ważności takiej deklaracji od 01 marca 2023 r. Będzie się to wiązało koniecznością naliczania wpłat na PPK od 1 kwietnia 2023 r.

PPK Kalendarium ważnych dat

Źródło: shutterstock

Od 1 marca 2023 r.

Od środy 1 marca 2023 roku pracownicy mogą ponownie (skutecznie) złożyć deklarację rezygnacji, która ważna będzie przez kolejne 4 lata.

Od 01 kwietnia 2023 do 17 kwietnia 2023

W tym terminie, pracodawcy, u których choćby jedna osoba przystąpiła do PPK, mają obowiązek dokonać pierwszej wpłaty.

Obowiązek wpłat na PPK

Obowiązek wpłat na PPK objęte są osoby zarówno zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i te osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenie i opłacają z niej obowiązkowe składki ZUS. Obowiązek dowodowy (posiadania podpisanej w ustawowym terminie deklaracji rezygnacji), w przypadku niedokonywania wpłat na rzecz PPK, leży po stronie pracodawcy.

PPK emerytura