Pobierz e-pity 2019

Auto sprzedawane na VAT-marży a 60% odliczenia przy zakupie

Piotr Szulczewski 23.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Auto sprzedawane na VAT-marży a 60% odliczenia przy zakupie

Coraz częściej sprzedaż samochodu stanowiącego środek trwały w przedsiębiorstwie opodatkowuje się w ramach procedury VAT-marża. Związane jest to ze zmianą zasad obowiązujących od kwietnia 2014 r., które zmuszają do naliczenia podatku przy sprzedaży samochodów. Procedura marży ogranicza co prawda obowiązek naliczania podatku, lecz dotyczy jedynie niektórych pojazdów.

Choć coraz częściej organy podatkowe stoją na stanowisku, że marżą opodatkować można nie tylko dostawę pojazdów stanowiących towar firmowy, lecz również środki trwałe, to cały czas pozostaje to częstym przedmiotem interpretacji podatkowych. Przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 3 czerwca 2014 r. (nr ILPP2/443-243/14-4/MR) wskazał, że zastosowanie procedury VAT marża może znajdzie miejsce, gdy pojazd wcześniej został w ramach  takiej samej procedury nabyty.

auto

Źródło: Thinkstock.com

Odliczenie 60% a nawet zwolnienie przy kupnie nie zawsze pozwoli na VAT- marżę

Inaczej natomiast w przypadku pojazdów korzystających jedynie z częściowego zwolnienia z podatku VAT przy ich sprzedaży. Przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji  z dnia 25.03.2011 r. (sygn. akt ILPP2/443-2084/10-2/EN) wskazał na podstawie zmienionych już przepisów, że w przypadku zakupu samochodu udokumentowanego fakturą VAT, na której wskazano, że dostawa ww. towaru korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy (czyli zwolnienia z VAT), podatnik będzie miał prawo do zastosowania opodatkowania na zasadzie marży. Natomiast przy nabyciu samochodu osobowego od podmiotu, który dokonał przy jego nabyciu odliczenia podatku naliczonego w części, a przy sprzedaży skorzystał ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT, podatnikowi, przy jego dostawie nie będzie przysługiwało prawo do określenia podstawy opodatkowania metodą marży, w zaistniałej sytuacji należy opodatkować taką transakcję na zasadach ogólnych. Powyższe dyrektor dokumentował faktem, że VAT-marża stosowana może być m.in. do podatników, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 (zwolnienie towarów używanych) lub art. 113 (zwolnienie dostaw do łącznej wartości sprzedaży 150.000 zł).

Korzystne opodatkowanie VAT-marżą

Podatnicy coraz częściej będą próbowali korzystać z procedury marży, gdy obecnie zwolnienie z VAT sprzedaży pojazdów używanych dotyczy wyłącznie tych, które wykorzystywane były cały czas wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania VAT, przy czym z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Procedura VAT marża pozwala nie zapłacić VAT od sprzedaży pojazdu w przypadku, gdy cena sprzedaży pojazdu jest niższa niż cena jego nabycia. W jej przypadku W przypadku podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Piotr Szulczewski, VAT.pl