Pobierz e-pity 2019

Auto na cele prywatne - ile za ten przywilej zapłaci zatrudniony

Piotr Szulczewski 16.07.2014 10:00 (aktualizacja: )

16.07 Auto na cele prywatne - ile za ten przywilej zapłaci zatrudniony

Od dawna sporna pozostaje wartość nieodpłatnego korzystania z aut firmowych dla celów prywatnych. Ustawodawca zdecydował się to zmienić i ustalić przychód po stronie zatrudnionego na określonym ustawowo poziomie.

Projekt ustawy o swobodzie wykonywania działalności gospodarczej ustala limit nieodpłatnego świadczenia, jakie otrzymuje pracownik, który z auta służbowego, będącego własnością przedsiębiorstwa, korzystać może prywatnie.

Jego wartość ustala się na:

  • 250 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
  • 400 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych – w wysokości 1/30 kwot miesięcznych.

Skorzystaj z bezpłatnego kalkulatora kilometówki

Oznacza to, że pracownik, któremu przekaże się auto na cele prywatne otrzyma przychód z umowy o pracę lub innej umowy, który musi wykazać w zeznaniu rocznym. Pracodawca natomiast, o ile przychód pochodził będzie z umów obejmujących zatrudnionego, a nie z tzw. Innych źródeł przychodów, zobowiązany będzie z tego tytułu pobrać zaliczkę na podatek.

Na przedsiębiorcy podpisującym umowy z zatrudnionymi, ciążyć będzie obowiązek wskazania w nich czasu korzystania z pojazdu dla celów prywatnych. Alternatywą wydaje się ewidencja powrotów pojazdów na parking służbowy po zakończeniu dnia pracy.

Projekt nie odpowiada na pytanie, czy przychodem będzie potencjalne tylko prawo do korzystania z pojazdu, czy też faktyczne skorzystanie z niego przez pracownika po godzinach pracy. Nie określa się w nim również konsekwencji w zakresie naliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnej usługi – przekazania do używania pojazdów dla celów prywatnych osobom zatrudnionym (obecnie świadczenie takie pozostaje opodatkowane tym podatkiem, jako zrównane z odpłatnym). Powyższy problem aktualny wydaje się w szczególności w kontekście wyroku interpretacyjnego TK dotyczącego świadczeń nieodpłatnych udostępnianych tylko hipotetycznie do dyspozycji pracowników (Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 roku, sygn. K7/13).

Zmiana przepisów ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl