Pobierz e-pity 2020

Amortyzacja lokalu w czasie braku najemcy

04.09.2015 10:00 (aktualizacja: )

Przedmiotem działalności gospodarczej może być wynajem nieruchomości. W takim przypadku wynajem będzie stanowił źródło przychodów. W związku z wynajmem przedsiębiorca ponosi także koszty, takie jak na przykład Metody amortyzacji lokalu. Jednak czy do Co można wrzucić ww koszty? wynajmu lokalu może zostać zaliczona amortyzacja lokalu w czasie braku najemcy? Problem ten został wyjaśniony poniżej.  

Amortyzacja lokalu w czasie braku najemcy

Źródło: EastNews

Amortyzacja i odpisy amortyzacyjne 

Amortyzacji podlegają środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność podatnika, które zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie. Środki te muszą być kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia ich do używania. Przewidywany okres ich użytkowania przekracza rok. Środki muszą być także wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej lub oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.  

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji.  

Amortyzacja wynajmowanego lokalu 

Wynajmowany lokal stanowi środek trwały, podlegający amortyzacji, jeśli został wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne, które dają możliwość jego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. Oznacza to, iż wyposażenie lokalu musi umożliwiać jego faktyczne i prawne użytkowanie.  

Amortyzacja lokalu przed rozpoczęciem najmu 

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2013 r., nr IPTPB1/415-294/13-4/AG lokal użytkowy, który przeznaczony jest na cele działalności gospodarczej, lecz nie został jeszcze wynajęty, nie może być amortyzowany. Nie jest on bowiem wykorzystywany w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością, a w konsekwencji nie jest on użytkowany na podstawie umowy najmu.  

Amortyzacja lokalu podczas tymczasowego braku najemcy 

Zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpisy amortyzacyjne od wynajmowanego lokalu można zaliczyć do kosztów podatkowych w trakcie trwania umowy najmu. Brak najemcy nie powoduje zużywania się lokalu w kategoriach prawno-podatkowych. W związku z tym, jeśli lokal nie jest wynajmowany, nie powinny być dokonywane odpisy amortyzacyjne od lokalu.  

Jednak odnosząc się do art. 22 ust. 1 wspomnianej ustawy, można w nim dopatrzeć się, iż “kosztem uzyskania przychodu mogą być wszelkie wydatki ponoszone w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby przynosiło ono dochody w przyszłości”. W związku z tym, jeśli właściciel lokalu, mimo braku najemców, nie zaprzestał starań, by ich pozyskać, to odpisy amortyzacyjne lokalu w czasie braku najemcy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.  

Podsumowując, amortyzacja lokalu, niewynajmowanego, ale przeznaczonego na wynajem, jest możliwa, jeśli podatnik nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej oraz mimo braku najemców, czynnie ich poszukiwał.  

Anna Hugiel-Lazarowicz
wFirma.pl