Pobierz e-pity 2019

Alkohol będzie można zaliczać do kosztów prowadzenia firmy. Przynajmniej czasami.

Piotr Szulczewski 09.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Alkohol będzie można zaliczać do kosztów prowadzenia firmy. Przynajmniej czasami.

Powoli dochodzi do przełomu, jeśli chodzi o rozliczanie wydatków na alkohol w kosztach uzyskania przychodów przedsiębiorców. Sądy administracyjne uznają, że do standardu biznesowego należą negocjacje przy posiłkach, do których podany może być również wino, wódka lub inny trunek.

Do takich wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 483/13. Organ zmierzył ze sobą dwa niezależne podejścia do definicji wydatków reprezentacyjnych, których do kosztów podatkowych się nie zalicza.

alkohol

Źródło: VAT.pl

W swoim orzeczeniu nie zgodził się on definicją zaprezentowaną we wcześniejszym  wyroku WSA w tej sprawie stwierdzającym, jakoby termin "reprezentacja" odnosił się do dobrego reprezentowania firmy, którego nie należy go utożsamiać jedynie z wystawnością, czy okazałością w celu wywołania jak najlepszego wrażenia. Sąd przyznał rację podatnikowi, że w definicji słownikowej eksponowane są elementy wystawności, czy przepychu w działaniu podmiotu, stąd wydatek na standardowy posiłek, w tym połączony z podaniem alkoholu, nie będzie zaliczał się do kosztów reprezentacyjnych, lecz do ogólnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

O ile zatem wydatki będą miały charakter reprezentacji (wystawności), to nie będą mogły być zaliczane do kosztów. Jeżeli jednak dochodzi do poczęstunku biznesowego, to nie ma podstawy, by wydatek kwalifikować jako wyłączony z kosztów uzyskania przychodów. Nie ma przy tym znaczenia, czy zakup obejmował wydatek na alkohol, czy też na sam posiłek (danie obiadowe, lunch, brunch).

Czego dotyczyła sprawa będąca przedmiotem wyroku NSA (sygn. akt II FSK 483/13)?

Spór toczył się w stosunku do podatnika, który ponosi wydatki w celu pozyskiwania nowych kontrahentów, jak również utrzymania relacji handlowych z dotychczasowymi kontrahentami i partnerami biznesowymi. Organizuje w tym celu spotkania biznesowe z potencjalnymi i dotychczasowymi kontrahentami (spotkania biznesowe, konferencje, prezentacje), które mają miejsce poza siedzibą. Ze względów organizacyjnych – dostępna obsługa i dogodna lokalizacja – przedstawiciele spotykają się z kontrahentami przeważnie w restauracjach. W czasie tych spotkań omawiane są kwestie biznesowe związane z dotychczasową działalnością partnerów handlowych, a także sprawy dotyczące nowych rozwiązań handlowych i produktowych, w tym także umów handlowych. Z odbytych spotkań z kontrahentami w restauracjach składane są relacje przełożonym, którzy oceniają ich celowość i efektywność dla działalności gospodarczej. Spotkania z kontrahentami w restauracjach nie mają charakteru wytwornej, okazałej kolacji czy lunchu, czy specjalnie zorganizowanej imprezy.

Przed wydaniem orzeczenia, faktury dokumentujące wydatki na spotkania z kontrahentami zaliczane były do kosztów spółki, ale nie były kosztami uzyskania przychodów dla celów podatkowych, mimo że posiadały stosowne opisy, w szczególności określające cel spotkania oraz biorące w nim udział osoby.

Piotr Szulczewski, VAT.pl