Alimenty nie zawsze trafią do deklaracji rocznej PIT. Nie będą też podstawą ulgi podatkowej

Piotr Szulczewski 08.04.2016 09:00 (aktualizacja: )

Osoba otrzymująca świadczenia alimentacyjne powinna rozważyć kwestię ich zadeklarowania w deklaracji PIT. Część świadczeń należy bowiem rozliczyć i opodatkować. Natomiast wypłacający alimenty nie ma nigdy podstawy, by od dochodu lub podatku odliczyć wypłacane alimenty, niezależnie od tego, czy spełnia je dobrowolnie, czy też na podstawie wyroku sądu.

Alimenty nie zawsze trafią do deklaracji rocznej PIT. Nie będą też podstawą ulgi podatkowej

Źródło: YAY foto

Zwolnione z opodatkowania pozostają alimenty:

a) na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

b) na rzecz innych osób - otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

>>> Do ukończenia 25 lat nie trzeba rozliczać się z fiskusem z alimentów <<<

Alimenty wypłacane dobrowolnie w kwocie wyższej niż 700 zł przekazywane innym osobom niż dzieci do 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, należy zatem co do zasady rozliczyć i opodatkować.

Wypłacający alimenty nie ma w takim przypadku obowiązku sporządzać żadnej informacji podatkowej, przekazywanej do urzędu skarbowego. Nie ma on również obowiązku obniżać wypłacanych kwot o wartość zaliczki na podatek. Obowiązku rozliczenia świadczenia we własnej deklaracji spoczywa zatem na otrzymującym świadczenie. Dokonuje on tego w deklaracji PIT-36 (nigdy w PIT-37) wskazując w niej w wierszu „inne źródła” kwotę alimentów stanowiącą nadwyżkę ponad wartość 700 zł.

Zapłacone alimenty nie są podstawą do ulg podatkowych

Wypłacający alimenty, zarówno na podstawie wyroku sądu, jak i na podstawie ugody pozasądowej, nie może skorzystać z dodatkowej ulgi podatkowej. Wypłaconych alimentów nie można odliczyć od dochodu ani od podatku. W efekcie świadczący nie uzyska z powodu regularnych terminowych wypłat żadnych korzyści podatkowych.

Osoba opłacająca alimenty ma natomiast podstawę do korzystania z ulgi na dziecko. Jeżeli alimenty są wypłacane na dziecko oraz dodatkowo osoba ta zajmuje się dzieckiem (faktycznie sprawuje nad nim jakąś formę pieczy, wychowuje dziecko), to może korzystać z ulgi prorodzinnej i odliczać od podatku kwoty związane z tą ulgą (od 1112,04 zł do 2600 zł na dziecko).

Niepłacenie alimentów powodować będzie usunięcie przesłanki pieczy i dbałości o wychowanie dziecka co w efekcie może pozbawić rodzica prawa do ulgi prorodzinnej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl