Aktualna wersja programu PŁATNIK ZUS

23.02 Aktualna wersja programu PŁATNIK ZUS

22 lutego 2012 r. na stronach internetowych ZUS został opublikowany pakiet aktualizacyjny do programu PŁATNIK - 8.01.001A. Pakiet może być instalowany wyłącznie na wersję 8.01.001 programu PŁATNIK i nie ma możliwości jego instalacji na wcześniejszych wersjach programu.

Wersja 8.01.001A programu PŁATNIK powstała w celu zapewnienia realizacji wymogów wynikających ze zmian legislacyjnych, dokonanych ustawą z 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pełen zakres zmian merytorycznych zawarty jest w informacji "Co nowego w programie PŁATNIK 8.01.001A".

Dokumenty rozliczeniowe począwszy od dokumentów za luty 2012 r. mogą być przygotowane wyłącznie w wersji 8.01.001A programu PŁATNIK.

Źródło: ZUS

e-Porady za darmo!

e-Porady za darmo!

PRZEJDŹ DO DARMOWEJ BAZY E-PORAD