Aktualizacja programu Płatnik

12.07.2016 09:00 (aktualizacja: )

Aktualizacja programu Płatnik

ZUS informuje, że w związku z wejściem w życie od 1 lipca 2016 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. (tzw.rozporządzenie eIDAS) w zakresie podpisu elektronicznego, program Płatnik został dostosowany do obowiązujących przepisów.

Aktualizacja programu Płatnik

Źródło: YAY foto

Po pobraniu najnowszej aktualizacji komponentów i słowników do programu zostaną wprowadzone:

  • obsługa list TSL (list zaufanych usług), na podstawie których odbywa się weryfikacja poprawności i wiarygodności certyfikatu kwalifikowanego wykorzystywanego przez użytkownika programu do podpisywania dokumentów elektronicznych wysyłanych do ZUS,
  • obsługa certyfikatów kwalifikowanych oraz list CRL pochodzących z Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przy zachowaniu niezmienionej obsługi certyfikatów kwalifikowanych wydanych przed 1.07.2016 przez centra działające na terenie Polski.

Poprawna praca programu Płatnik nie wymaga podejmowania jakiekolwiek działań ze strony użytkownika związanych z listami TSL. Program Płatnik automatycznie pobiera i aktualizuje listy TSL.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian zostały opisane w Podręczniku Użytkownika i Podręczniku Administratora, dostępnych pod adresem: http://pue.zus.pl/platnik/pobierz.

Źrodło: ZUS