Aktualizacja KSR Nr 9 dot. sprawozdań z działalności

12.01.2018 11:00 (aktualizacja: )

Krajowy Standard Rachunkowości (KSR) Nr 9 „Sprawozdanie z działalności" został dostosowany do zmian w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.). Dokument ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.

Aktualizacja KSR Nr 9 dot. sprawozdań z działalności

Aktualizacja KSR Nr 9 dot. sprawozdań z działalności / YAY foto

 

KSR Nr 9 został opublikowany w Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r., poz. 4.

Źródło: MF