500 plus dla emerytów i rencistów

Katarzyna Sudaj 24.11.2017 11:00 (aktualizacja: )

Czy będzie stały dodatek do osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe? W Sejmie dziś głosowanie nad projektem ustawy o stałych dodatkach pieniężnych dla emerytów i rencistów.

500 plus dla emerytów i rencistów

500 plus dla emerytów i rencistów / YAY foto

 

Pod koniec września do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o stałym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (druk nr 1913). Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie.

W celu zapewnienia konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego (art. 67 ust. 1 Konstytucji RP) posłowie PSL zaproponowali pewien mechanizm utrzymywania świadczeń emerytalno-rentowych na odpowiednim poziomie ich wartości realnej. Obok corocznej waloryzacji rent i emerytur, która dla osób z najniższymi świadczeniami wynosi zwykle kilak do kilkudziesięciu złotych, proponują uchwalić wypłatę dodatku do świadczeń, które nie przekraczają kwoty 2 000 zł. Dodatek byłby uzależniony od wysokości sumy świadczeń już pobieranych:

1) dodatek 500 zł dla osoby pobierającej do 1000 zł

2) dodatek 400 zł dla osoby pobierającej od 1000 zł do 1500 zł,

3) dodatek 300 zł - jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1500 zł, nie więcej jednak niż 2000 zł.

<< Ograniczenia zarobków w przypadku pobierania wcześniejszej emerytury - limity >>

Dodatek miałby zastosowanie także w przypadku emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent socjalnych. Projekt przewiduje, że przepisy miałby wejść bez zbędnego vacatio legis, już 30 listopada 2017 roku.

Od kwoty tego dodatku nie pobierano by podatku dochodowego ani składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nie podlegałaby też potrąceniom i egzekucji komorniczym.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że dla budżetu państwa oznaczałoby to roczne wydatku na poziomie ok. 2,8 mld zł.

Dlatego na czwartkowym posiedzeniu Sejmu PiS zgłosił wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Głosowanie odbędzie się dzisiaj.

[Aktualizacja 24.11.2017, godz. 13:34] Sejm przyjął wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. 

Katarzyna Sudaj, PIT.pl