Pobierz e-pity 2020

3x więcej czasu na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę?

18.01.2017 09:00 (aktualizacja: )

Czy będzie 3x więcej czasu na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę?

Wczoraj Rada Ministrów zaakceptowała propozycje zmian w kodeksie pracy przygotowane przez Radę Dialogu Społecznego. Jednym z postulatów jest przedłużenie terminu na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę z 7 do 21 dni.

3x więcej czasu na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę?

Źródło: FORUM

Rada Ministrów zaakceptowała wniosek dotyczący uchwały nr 18 strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 19 października 2016 r. w sprawie projektu zmiany ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Pracownicy i pracodawcy działający w Radzie Dialogu Społecznego w podjętej uchwale przedstawili wspólnie uzgodnione propozycje zmian w Kodeksie pracy.

Zmiany dotyczą dwóch kwestii:

  1. wydłużenia do 21 dni terminów na odwołanie pracownika do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz żądania nawiązania umowy o pracę;
  2. rozwiązań promujących alternatywne rozwiązywanie sporów pracowniczych, w szczególności mediacji.

Rząd za bezprzedmiotowe uznał podjęcie dalszych prac legislacyjnych dotyczących pierwszej sprawy (wydłużenia terminów). Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują regulacje zmierzające do poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, w których zawarto rozwiązania analogiczne do proponowanych w uchwale.

W przypadku drugiej sprawy (alternatywne rozwiązywanie sporów pracowniczych) Rada Ministrów zarekomendowała dalsze prace legislacyjne. Jednocześnie minister rozwoju i finansów zaproponował, aby rozwiązania promujące alternatywne rozwiązywanie sporów pracowniczych uwzględnić w przygotowywanym projekcie ustawy o uproszczeniach dla przedsiębiorców, w prawie podatkowym i gospodarczym.

Źródło: KPRM