Pobierz e-pity 2019

279,41 zł składki zdrowotnej w 2015 roku

Iwona Maczalska 20.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

279,41 zł składki zdrowotnej w 2015 roku

Iwona Maczalska2015-01-21

W 2015 roku będzie obowiązywała nowa, wyższa składka zdrowotna. Pierwszą składkę zdrowotną w nowej wysokości zapłacimy już w lutym.

20 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 4139,42 zł. Podana wartość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.


Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2015 roku

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2015 roku stanowi 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 roku. Podstawa składki zdrowotnej w 2015 roku wyniesie więc 3104,57 zł.

Ze względu na to, że składka zdrowotna wynosi 9% podstawy powyższego wymiaru, to kwota składki zdrowotnejobowiązującej za okres styczeń - grudzień 2015 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła 279,41 zł.

Składki ZUS społeczne i zdrowotne w 2015 roku - firmy opłacające pełny ZUS

Poniższe kwoty składek ZUS społecznych zostały obliczone na podstawie obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2014 poz. 1137).

Podstawa wymiaru Składki ZUS
za styczeń - grudzień 2015
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres699,56 zł757,76 zł279,41 zł58,20 zł
01-12.2015 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2375,40 zł 3104,57 zł 2375,40 zł 463,68 zł 190,03 zł 58,20 zł 45,85 zł 279,41 zł 58,20 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93%

1037,17 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1095,37 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

35,63 zł -Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

ZUS społeczne i zdrowotne nowych firm w 2015 roku

Poniżej znajduje się wykaz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne firm w pierwszych dwoch latach działalności gospodarczej, korzystających z tzw. preferencyjnych składek ZUS.

Podstawa wymiaru Składki ZUS obowiązujące w 2015 roku
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 154,61 zł 167,47 zł 279,41 zł 12,86 zł
01-12.2015 01-12.2015 01-12.2015 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer. Rent. 8% Chor. Wyp.*
525,00 zł 3104,57 zł 525,00 zł 102,48 zł 42,00 zł 12,86 zł 10,13 zł 279,41 zł 12,86 zł

Iwona Maczalska,
PIT.pl