1,5% podatku z PIT dla OPP. Fiskus musi otrzymać aktualny numer konta, aby przekazać wsparcie

Ewelina Czechowicz

Organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy – podał resort finansów w komunikacie. Kto i kiedy otrzyma przekazywane w PIT wsparcie i dlaczego ważne jest dochowanie terminów? - wyjaśniamy

Resort finansów wskazał, że OPP, które w ubiegłych latach zgłosiły swój rachunek i jest on nadal aktualny, nie muszą podejmować żadnych czynności.

Wsparcie od podatników dla OPP

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie warunkiem przekazania środków dla OPP jest zgłoszenie przez organizację aktualnego rachunku bankowego do właściwego urzędu skarbowego. OPP, które chcą w tym roku otrzymać środki z PIT, powinny to zrobić do 30 czerwca 2023 r.

Od 2004 r. Polacy mogą przekazywać przy rozliczeniach PIT wsparcie na wybraną organizację pożytku publicznego. Choć podatników przekazujących swoją część daniny przybywa z każdym rokiem, to liczba beneficjentów też jest niemała. Organizacje zachęcają do przekazywania 1,5%, a coraz więcej podatników korzysta z tej możliwości.

1,5 % dla OPP -fiskus musi otrzymać aktualny numer konta, aby przekazać wsparcie

Źródło: Shutterstock

Po raz pierwszy 1,5 % na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Po reformie podatkowej nazywanej Polskim ładem podatnicy w PIT składanych za 2022 r. po raz pierwszy mogli przekazać 1,5 % podatku OPP. Jednak nie każdy, kto chciał to zrobić, mógł tego dokonać. Podatnicy, których dochód nie przekroczył kwoty wolnej, nie mieli czym podzielić się z potrzebującymi. 

Nie przekażesz 1,5 %

Źródło: program e-pity.pl

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, lub oświadczeniu PIT-OP przekazuje na rzecz jednej OPP kwotę nieprzekraczającą 1,5% podatku należnego wynikającego:

  •  z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo
  • z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wsparcie trafi do OPP pod warunkiem terminowej zapłaty podatku

Warunkiem przekazania kwoty 1,5% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Zatem podatnicy, którzy chcą, aby ich wsparcie zostało przekazane do wybranej OPP powinni zapłacić podatek do 30 czerwca 2023 r.

Kiedy OPP i potrzebujący dostają wsparcie z 1,5% podatku?

Zgodnie z zasadami Ministerstwa Finansów, Urzędy Skarbowe przekazują organizacjom pożytku publicznego (OPP) wpłaty z 1,5% do końca lipca. Z kolei informacje o celach szczegółowych wskazanych przez podatników dotyczące tych wpłat (m.in. cel szczegółowy, kwota, dane) Urzędy Skarbowe przesyłają OPP- w formie listy celów szczegółowych do 30-tego września.

Po otrzymaniu listy, wykazanych celów szczegółowych, Fundacje zwykle potrzebują trochę czasu na przypisanie wszystkich środków do odpowiednich subkont i sprawdzenie, czy w celach szczegółowych nie występują błędy. Stąd do potrzebujących środki trafiają zwykle w październiku.

1 procent dla OPPRozliczenie rocznePIT-37