12 zł za godzinę dopiero od 1 stycznia 2017 roku

11.04.2016 09:00 (aktualizacja: )

Rada Dialogu Społecznego 7 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy dotyczącej minimalnego wynagrodzenia godzinowego na poziomie 12 zł brutto za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia.

12 zł za godzinę dopiero od 1 stycznia 2017 roku

Źródło: YAY foto

Za uchwałą w tej sprawie głosowali jednogłośnie członkowie strony społecznej Rady - związków zawodowych i pracodawców.

- Dziękuję za ten historyczny kompromis w bardzo ważnej i trudnej sprawie – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Podkreśliła, że propozycja, by stawka wynagrodzenia 12 zł za godzinę była zwaloryzowana już w 2017 r. jest do przyjęcia. - Byłoby to wtedy 12 plus – zadeklarowała minister.

>>> A miało być juz od 1 lipca 2016 roku <<<

Projekt ustawy wprowadzającej minimalne wynagrodzenie dla określonych umów cywilnoprawnych przygotowało MRPiPS. Minimalna stawka godzinowa w wysokości 12 zł została zapowiedziana przez premier Beatę Szydło w exposé. Celem planowanych zmian jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych. Apelowały o to związki zawodowe.

Zgodnie z projektem minimalna stawka godzinowa obejmie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz samozatrudnionych, jednoosobowo świadczących usługi dla firm.

Wyłączenia z tej zasady mają dotyczyć umów cywilnoprawnych dotyczących opiekunów w rodzinnych domach pomocy oraz opieki podczas wypoczynków i wycieczek.

Rada Dialogu społecznego sugerowała, aby ustawa weszła w życie jak najszybciej, a przepisy o obowiązku wypłaty stawki minimalnej, dokumentowania liczby przepracowanych godzin i nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Zaproponowała też waloryzację tej kwoty już od 2017 r.

Źrodło: MPiPS