1,2 mld zł na tworzenie firm

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że jeszcze w czerwcu rusza nabór wniosków w ramach Działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Do rozdysponowania  jest 1,2 mld zł. Osoby, które będą chciały założyć firmę na terenach wiejskich będą mogły składać wnioski o środki pomocowe od 28 czerwca do 9 lipca 2010 roku.

Wnioski przyjmować będą Oddziały Regionalne ARMIR lub w niektórych województwach Biura Wsparcia Inwestycyjnego. Co ważne, Agencja zapowiada, że w tym roku wniosek o pomoc na założenie firmy na terenach wiejskich będzie znacznie łatwiejszy do wypełnienia.

W trakcie wypełniania formularza będą podświetlać się na czerwono miejsca, w których wnioskodawca popełni błąd.  Możliwe będzie także automatyczne przeniesienie informacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami we wniosku. Formularza nie da się wydrukować, gdy petent nie wypełni wszystkich wymaganych pól. Takie zmiany były konieczne, ponieważ w zeszłym roku wiele wniosków zostało cofniętych z powodu niewypełnienia wszystkich wymaganych pól.

Dofinansowanie mogą uzyskać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne na utworzenie lub rozwinięcie  przedsiębiorstwa na terenach wiejskich, którego działalność nie jest związana  z rolnictwem. W niektórych sytuacjach taką pomoc finansową mogą uzyskać również osoby z terenów wiejsko-miejskich lub miejskich.

W tym roku korzystniejsze mają być także warunki  korzystania ze środków pomocowych. - Na utworzenie  jednego miejsca pracy będzie można otrzymać  100 tys. zł., dwóch miejsc pracy 200 tys. zł - a w przypadku powstania trzech lub więcej nowych miejsc pracy można będzie dostać 300 tys. zł.  Dotychczas, by otrzymać refundację w wysokości 300 tys. zł, należało utworzyć co najmniej pięć nowych miejsc pracy - podaje ARiMR.

ARiMR przyznawać będzie pieniądze według punktów, jakie zdobędą poszczególne osoby i przedsiębiorstwa. Z kolei punkty będą określane wg rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu  MRiRW. Wiadomo jednak, że pierwszeństwo będą miały projekty z terenów uboższych i borykających się w dużym bezrobociem.

- Złagodzenie kryteriów powinno przełożyć się na większą liczbę wniosków o wsparcie, trudno jednak powiedzieć, czy będzie ich rzeczywiście dużo, czy tylko trochę więcej. Zobowiązania dotyczące stworzenia i utrzymania miejsc pracy są zawsze ryzykowne dla małych firm, a dobie kryzysu – szczególnie trudne. Pojawiło się jednak jeszcze nowe udogodnienie. Otóż od tego roku beneficjenci działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą występować o zaliczki w wysokości połowy wsparcia przyznanego przez ARiMR. Do tej pory pieniądze wypłacano tylko na zasadzie refundacji, co oznaczało konieczność wyłożenia środków własnych, a tym samym już na wstępie wykluczało szereg firm, które takimi środkami nie dysponowały - komentuje Agata Szymborska-Sutton, analityk Tax Care

W pierwszym naborze, w maju 2009 r., wpłynęło do Agencji ok. 5 tys. wniosków na kwotę ok. 809 mln zł. Średnio przedsiębiorcy ubiegali się o 200 tys. zł. W tym roku ARiMR szacuje, że pieniędzy starczy dla 6 tys. chętnych. W sumie do rozdysponowania jest 1,2 mld zł. Najwięcej środków przewidzianych jest dla województw: mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego (PAP).

Źródło: Barbara Sielicka, Bankier.pl