11 nowych formularzy przygotowanych przez ZUS

09.10.2017 11:00 (aktualizacja: )

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach prac nad formularzami udostępnił 11 nowych druków. Druki te przygotowane zostały w wersji uproszczonej.

11 nowych formularzy przygotowanych przez ZUS
11 nowych formularzy przygotowanych przez ZUS / YAY foto

Uproszczone wersje druków ZUS

Wśród nowych, uproszczonych druków znaleźć można:

 • wniosek o rentę rodzinną (nowy symbol – ERR), dotychczasowy formularz ZUS Rp-2 i załączniki do wniosku (ZUS Rp-2a, ZUS Rp-2b, ZUS-ER-OMR-01, ZUS-ER-OPR-01, ZUS-ER-ORR-01) nie są już potrzebne,
 • załącznik do wniosku o rentę rodzinną dla osób, które ubiegają się o rentę rodzinną z zagranicznej instytucji państw UE/ EFTA (symbol – ERRZ),
 • wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (nowy symbol ERN) – zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-1R,
 • załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które ubiegają się o rentę inwalidzką z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA (symbol - ERZ),
 • wniosek o emeryturę częściową (nowy symbol – EMC) – zastąpił dotychczasowy druk ZUS-ER-WEC-02,
 • wniosek o świadczenie przedemerytalne (nowy symbol – ESP) – zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-26,
 • oświadczenie o osiąganiu przychodu (nowy symbol - EROP) – zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rw-73,
 • wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej (nowy symbol - EWG-M) – zastąpił dotychczasowy druk ZUS-ER-WGM-01,
 • wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej (nowy symbol – EWG-P) – zastąpił dotychczasowy druk ZUS-ER-WGP-01,
 • wskazanie/ zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej (nowy symbol – EWG-W) – zastąpił dotychczasowy ZUS-ER-WUG-01,
 • oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej – innej niż członek rodziny (nowy symbol EWG-O) – zastąpi dotychczasowy ZUS-ER-OOU-01.

Powyższe druki w wersji zwykłej oraz do ręcznego wypełnienia dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładce ,,Wzory formularzy".

Źródło: ZUS.pl
Opracowanie / IM